10,25 måneder studiestøtte i 2017

I statsbudsjettet for 2016 vedtok regjeringen at det skal innføres 11 måneder studiestøtte fra 2020, med opptrapping fra 2017. Nå har de i revidert statsbudsjett har de lagt nærmere føringer.

Den ekstra studiestøtten skal trappes opp i løpet av fire år, med én ekstra uke studiestøtte i året. Det betyr at studentene vil få utbetalt 2 600 kroner mer i basisstøtte i vårsemesteret 2017.

– Eksamensperioden i vårsemesteret ligger ofte tett opp mot slutten av den perioden utdanningsstøtte gis for. Dette kan skape en vanskelig økonomisk situasjon for studentene, spesielt fordi de har mindre mulighet til å arbeide ved siden av utdanningen i eksamensperioden. Ved å utvide støtteperioden for studenter som mottar støtte i vårsemesteret, avhjelpes denne situasjonen.

Fordi IKT-systemene til lånekassen ikke er klar for å betale ut en ekstra måned, vil den ekstra utbetalingen i første omgang komme sammen med stipendet i mai.

Ikke for deltidsstudenter

Ikke alle studenter får nyte godt av økningen i studiestøtten. Deltidsstudenter og folkehøyskoleelever som tar eksamensfri utdanning og voksne som tar videregående opplæring eller grunnskoleopplæring vil etter Regjeringens forslag ikke omfattes av opptrappingen i støttenivå.

– Regjeringen er opptatt av at studiefinansieringen skal gi gode vilkår for dem som satser på å ta heltidsstudier. Når det legges opp til betydelige økninger i bevilgningene til utdanningsstøtte over en fireårsperiode, som har til formål å lette den økonomiske situasjonen for dem som ønsker å studere på heltid, mener Regjeringen at det er riktig at økningen i støttebeløpet forbeholdes heltidsstudenter, heter det i det reviderte statsbudsjettet.

Leder for NSO, Therese Eia Lerøen. Fotograf: Skjalg Bøhmer Vold / NSO
Leder for NSO, Therese Eia Lerøen. Fotograf: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Norsk Studentorganisasjon mener at det er like viktig at deltidsstudenter får tilgang til studiestøtte også i juni.

– Deltidsstudentene er også avhengig av studiestøtten for å dekke nødvendige kostnader. Nå forblir disse studentene i en situasjon hvor deltidsjobben vil fortsette å stjele tid fra studiene i mai for å dekke inn kostnadene som kommer i juni. Vi håper stortinget finner rom i budsjettet for å gi alle studenter samme mulighet, sier Leder av NSO, Therese Eia Lerøen i en pressemelding fra organisasjonen.

Likevel er organisasjonen glad for at en plan endelig er på plass.

– Studentbevegelsen har jobbet for en bedre studentøkonomi over flere år. Vi er glad for at regjeringen i dag la frem en plan for å få innført studiestøtte også i juni. Dette er et viktig steg i retningen for å gi studentene mer tid til studiene, forteller Eia Lerøen i pressemeldingen.

Les også: 11 måneder studiestøtte fra 2017

Samme retningslinjer som resten av stipendet

Regjeringen mener at den økte støtten som innføring av elleve måneders studiestøtte innebærer, så langt som mulig bør underlegges de samme betingelsene som gjelder for nåværende støtte.

– Det betyr at inntil 40 prosent av beløpet som er knyttet til den ellevte måneden vil kunne omgjøres til stipend, dersom vilkårene for omgjøring er oppfylt. Regjeringen foreslår også at ulike stipender for studenter med særskilte behov, eksempelvis sykestipend og forsørgerstipend, skal gis i den ellevte måneden såfremt vilkårene ellers er oppfylt.

Les også: Se opp for brev fra Lånekassen

Author: Martin Furland