11 måneder studiestøtte fra 2017

Høyre, FrP, KrF og Venstre har inngått en budsjettavtale, og legger opp til 11 måneder studiestøtte fra 2017.

– Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016 komme tilbake med et konkret opplegg for å innføre 11 måneders studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020, står det i budsjettavtalen mellom de to regjeringspartiene og deres samarbeidspartier.

Studiestøtten økes med én uke i året fram til 2020

Leder av Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold
Leder av Norsk Studentorganisasjon sier at det betyr mye at det nå legges fram en konkret plan for økning av studiestøtten. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Studentpolitisk feiring

Da regjeringen publiserte sitt forslag til budsjett i oktober, var Norsk Studentorganisasjon svært fornøyd med økningen av studentboliger, men savnet ambisjoner for studiestøtten. Nå er studentene endelig hørt, og leder for NSO, Therese Eia Lerøen,  skriver i en pressemelding mandag kveld at de er fornøyde:

– Studentbevegelsen har kjempet for en økning i lengde og omfang i lang tid. Dette betyr at studentene endelig har fått gjennomslag for 11 måneder studiestøtte.  At det nå legges frem en konkret plan med et oppstartstidspunkt betyr mye.

Hjemme i Bergen er også studentpolitikerne fornøyde. Linnea Reitan Jensen, leder for Velferdstinget i Bergen, forklarer hvorfor 11 måneder studiestøtte er viktig:

– 11 måneders studiestøtte er viktig for oss fordi det bygger opp under heltidsstudenten. Slik det er i dag, er man som student avhengig av ekstra inntekter i tillegg til studiestøtten for å kunne betale husleie i juni. Mai og juni er eksamensperiode, og mange har ikke mulighet til å jobbe ved siden av studiene i disse månedene. Noen nedprioriterer studiene til fordel for å ha råd til husleie.

Hun forteller at med  11 måneders studiestøtte, kan studenter være studenter også i juni.

Leder av Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen ønsker å knytte studiestøtten til 1,5 G. Foto: Jin Sigve Mæland/ Velferdstinget i Bergen
Leder av Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen ønsker å knytte studiestøtten til 1,5 G. Foto: Jin Sigve Mæland/ Velferdstinget i Bergen

Statsbudsjettet legger opp til 2 200 nye studentboliger og 11 måneder studiestøtte. Hva skal til for at studentene skal bli helt fornøyde?

– Statsbudsjettet i år legger ikke opp til en økning i antall studentboliger, sammenlignet med i revidert budsjett for 2015. De legger seg på samme nivå, altså 2 200. Det er fortsatt et stort behov for studentboliger, og nasjonalt ønskes det en dekningsgrad på totalt 20 %. I Bergen trenger vi 30 % dekningsgrad på studentboliger.

Vil knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden.

Reitan forteller at selv om studiestøtten utvides til 11 måner, ønsker Velferdstinget at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.

– Dette må til for å sikre alle lik mulighet til utdanning.

Author: Martin Furland