11307 studenter i kø for studentbolig

Norsk studentorganisasjon har i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge skaffet seg oversikt over hvor mange studenter som står i boligkø akkurat nå. Organisasjonen ser alvorlig på tallene.

Ved semesterstart i fjor var boligkøen i Norge på 9537 studenter. I år har den økt til 11 307. Dette til tross for at regjeringens økte satsing på studentboliger.

Marianne Andenæs er leder av Norsk Studentorganisasjon.  Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO
Marianne Andenæs er leder av Norsk Studentorganisasjon.
Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Det er alvorlig at så mange starter studietiden uten å ha et sted å bo. Studiestart skal brukes til å bli kjent med medstudenter og fagmiljøet, ikke til å gå på visninger og hoppe fra sofa til sofa, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs.

Les også: 2200 nye studentboliger, 0 til Bergen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, skrev i et innlegg på regjeringens nettsider i slutten av juli at selv om regjeringen bevilget penger til 2200 nye studentboliger, så vil det ta tid før de nye boligene står klar til bruk. Han påpeker også at studentboliger er et supplement til det private boligmarkedet.

– Samtidig må vi ikke glemme at studentboliger er et supplement til det private boligmarkedet – de aller fleste studenter bor privat. Som regel finner alle studentene seg et sted å bo. Det viktigste de kan gjøre, er å være tidlig ute med å

se etter bolig, skriver han i innlegget.

NSO mener det bør økes til 3000 boliger i statsbudsjettet for neste år.

– Vi trenger flere studentboliger. I tillegg til at regjeringen må opprettholde og øke sin satsning håper vi nå kommunene blir med og sikrer rimelige tomter og rask saksbehandling, uttaler Andenæs.

Author: Martin Furland