2200 nye studentboliger, 0 til Bergen

Slik er fordelingen

Studentsamskipnad Tilsagn om tilskudd til antall hybelenheter
Studentsamskipnaden i Stavanger 145
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 416
Studentsamskipnaden i Trondheim 300
Studentsamskipnaden i Østfold 156
Studentsamskipnaden i Hedmark 117
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 255
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane 10
Studentsamskipnaden i Molde 13
Nord studentsamskipnad 374
Norges arktiske studentsamskipnad 370
Blindern studenterhjem 44
Sum  2200

I dag ble det klart hvordan de 2200 nye studentboligene som regjeringen har bevilget skal fordeles. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får flest, med 416, mens Bergen får null. Dette kommer fram i en pressemelding fra regjeringen i dag.

– Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene fortsetter satsningen på studentboliger i 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Les også: Krever Grønneviksøren 2

– Det at Bergen ikke tildeles én eneste studentbolig i år, er en utrolig dårlig politisk prioritering

I fjor fikk Bergen bare 100 av de 2200 boligene. I år er tallet redusert til null.

Linnea Reitan Jensen, leder for Velferdstinget i Bergen, er ikke fornøyd med regjeringens prioriteringer.

– Det at Bergen ikke tildeles én eneste studentbolig i år, er en utrolig dårlig politisk prioritering. I Norges nest største by må det satses på utdanning og utvikling av kunnskap, og dette legger ikke Solberg-regjeringen opp til med denne fordelingen. Når SiB har søkt om så mye de har gjort, er det veldig merkelig å tildele null. Særlig når vi ser at det har blitt tildelt midler til renovering av allerede eksisterende studentboligmasse andre steder.

Leder av Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen. Foto: Jin Sigve Mæland/ Velferdstinget i Bergen
Leder av Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen.
Foto: Jin Sigve Mæland/ Velferdstinget i Bergen

Tror du dette er en konsekvens av at SiB ikke har bygget alle boligene de tidligere har fått tildelt?

Reitan Jensen forteller at hun ikke ønsker i å spekulere i begrunnelsen for at det ikke tildeles boliger til Bergen, men sier at det ikke finnes en god begrunnelse for å motarbeide studentboligbygging i Bergen.

– SiB har søkt om tilskudd til nye, raskt realiserbare prosjekt, og det er svært kritikkverdig at dette blir nedprioritert til fordel for blant annet rehabilitering av allerede eksisterende boliger andre steder.

Hun forteller at de boligene som allerede er tildelt Bergen er forbeholdt andre prosjekter, og at disse fortsatt er aktuelle.

– Vi trenger alle studentboliger vi kan få i Bergen, så raskt som mulig. Da hjelper det ikke at Solberg-regjeringen ikke prioriterer Bergen i det hele tatt.

Les også: En helt vanlig 12-timersjobb

Styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestgard. Her avbildet i forbindelse med bygging av studentboliger i Jekteviken. Foto: Martin Furland
Styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestgard. Her avbildet i forbindelse med bygging av studentboliger i Jekteviken. Foto: Martin Furland

Ingen umiddelbare konsekvenser for studentene

I følge styreleder i SiB, Tor Sivertsen Prestegard, har studentsamskipnaden rundt 500 hybelenheter «på bok» som ikke enda er realisert.

– Dette er i hovedsak på grunn av prosjekt som vi har søkt om som har tatt svært lang tid å realisere. Dersom vi ikke regner med påbegynte prosjekter, har vi fått tildelt rundt 500 enheter som vi skal realisere i årene framover.

Vil det få konsekvenser for studentene at Bergen er utelatt i denne fordelingen?

– Studentene i Bergen vil trolig ikke merke noe særlig til manglende tildelinger i år. Dette fordi at når vi nå har begynt å bygge, har vi gjort dette med tildelinger vi har fått tidligere.

Han påpeker at Bergen vil lide om ikke SiB får tildelinger i årene framover, og at det vil føre til at byggingen av studentboliger raskt vil stoppe opp.

– Vi kan ikke bygge uten statstilskudd.

Hvordan kommer SiB til å gå fram for å sørge for flere tildelinger i framtiden?

– For oss er det viktig at vi har et godt samarbeid med Bergen kommune for å sikre at utbyggingen ikke stopper i årene framover. Vi har kommet i gang i Jekteviken, og det er viktig å kontinuerlig ha en spade i jorda i årene som kommer.

Han forteller at det i denne sammenheng er viktig at SiB og kommunen jobber sammen for å finne realiserbare og gode tomter til studentboligbygging, og sikrer at prosessen tar kortest mulig tid.

– Bare gjennom et godt og tett samarbeid kan vi realisere det felles målet om 30 % dekningsgrad i 2025.

Author: Martin Furland