– 260 døgnåpne studentarbeidsplasser

Tekst av:
Fredrik Bødtker
Leder, Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Nomadene har funnet sitt hjem – Fabrikkgaten 5, her kommer vi!

Ingenting er mer frustrerende for en student enn manglende forutsigbarhet. Mellom praksis, forelesninger og deltidsjobb krever høyere utdanning en hel del egenarbeid. Enten du skal gjøre et obligatorisk arbeidskrav, møte kollokviegruppen eller lese til eksamen må du vite at det finnes et sted hvor du kan gjennomføre arbeidet.

Fra høsten 2016 finnes endelig dette arealet i tilknytning til Kronstad.

Her finner du de nye lesesalene. Kart: Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen
Her finner du de nye lesesalene. Kart: Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

I fabrikkgaten 5 skal det gjennom hele sommeren jobbes for å klargjøre nærmere 700 kvadratmeter med studentarbeidsplasser. Lokalene ligger omtrent like langt fra bybanestoppet på Kronstad som hovedinngangen. Buss nr. 9 stopper rundt regnet syv små skritt utenfor inngangsdøren. I arealene vil det lages 120 stille lesesalsplasser, 104 plasser i åpent studieareal med sosialsoner og 6 grupperom à 6 plasser. I tilknytting til lokalene finner du både kopirom og kantine. Og kanskje best av alt – lokalene vil være døgnåpne. Alle Høgskolens studenter vil ha tilgang 24/7 til over 200 studentarbeidsplasser.

Vi skulle gjerne hatt denne tilgangen på campus Kronstad og i Møllendalsveien. For Studentparlamentet har det vært en lik vekting mellom utvidede åpningstider og økt kapasitet. Alternativet i Fabrikkgaten 5 gir oss 260 studentarbeidsplasser døgnet rundt i tillegg til dagens studieareal og åpningstider på Kronstad og i Møllendalsveien. Masterstudentene har i vår fått utvidet tilgang i Møllendalsveien, noe som gjør at masterstudentene kan bruke disse lokalene etter behov. Med tilleggsarealene i Fabrikkgaten tar vi dermed et stort sted i riktig retning for å bedre studentenes fysiske læringsmiljø.

Selv med økt kapasitet og tilgang på studentarbeidsplasser er det fortsatt en vei å gå før vi er i mål med et komplett campus, tilrettelagt for heltidsstudenten. Mange studenter er avhengig av spesialrommene på begge campus for å arbeide med sine studier. Med 7700 heltidsstudenter kan det også vise seg at det blir for få nye arbeidsplasser. Derfor kommer Studentparlamentet til å fortsette arbeidet med å få på plass avtaler om bruk av spesialrom utenfor undervisning. Her er vi avhengig av et godt og tett samarbeid med de faglig ansatte for å finne tilpassede ordninger som fører til mer kvalitet i utdanningen. Til høsten skal høgskolestyret i forbindelse med revidering av budsjettet for 2016 se på kostnadene med å utvide åpningstidene på campus. Dette arbeidet vil også tas inn i budsjettprioriteringene for en nyfusjonert Høgskole fra 1.1.2017.

Men i dag skal vi feire at studentene har fått gjennomslag for en av sine viktigste saker de siste årene. Nomadene på Kronstad har omsider funnet sin leseplass. Gratulerer!

Se plantegningene over de nye lesesalene her: Ny lesesal

Author: Ytringer