Tre av fire studenter er fornøyd med sitt studie

Hele 77 prosent av alle studenter som har svart på studiebarometeret har sagt at de alt i alt er tilfreds, eller svært tilfreds med sitt studie.

Studiebarometeret er en undersøkelse som skal vise studentenes oppfatning av kvaliteten i høyrere utdanning. Den bygger på en nasjonal spørreundersøkelse som sendes ut til rundt 60 000 studenter hvert år. I år var svarprosenten på rundt 49 prosent.

Politistudentene mest fornøyd

Studentene ved Politihøgskolen skiller seg ut som de mest positive studentene. Blandt de minst fornøyde finner vi ingeniør- og lærerutdanningene på en større andel av de dårligst scorende studieprogrammene. Undersøkelsene viser at de studiestedene og studieretningene som scoret best i 2014 også er de som er mest fornøyde i 2015.

Leder av Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold
Leder av Norsk Studentorganisasjon, Therese Eia Lerøen er kritisk til at studentene jobbet mer i 2015 enn i 2014. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Studentene studerer mer, og jobber mer

Studentene som svarte på årets studiebarometer bruker i gjennomsnitt 35,1 timer totalt på studier hver uke. Dette er summen av antall timer til egenstudier og organiserte læreaktiviteter. Studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er de som bruker mest tid på sine studier, med hele 51,9 timer i uken. Høgskolen i Nesna finner vi i andre enden av skalaen med 28,1 timer. Dette gjenspeiler seg også i tilfredsheten til disse studentene, da studentene i Nesna også er de studentene som alt i alt er mest misfornøyd med sine studier, mens arkitekturstudentene er de nest mest fornøyde, rett bak politistudentene.

Studentene bruker også i snitt 8,4 timer på betalt arbeid, noe som er en økning på 1,3 timer fra 2014.

– Dette er en utvikling som går i helt feil retning. Vi ønsker at studentene skal bruke mer tid på studiene, ikke på deltidsjobben, skriver Therese Eia Lerøen i en pressemelding fra Norsk Studentorganisasjon.

Hun påpeker at studentene må ha en økonomi som gir dem muligheten til å studere på heltid og møte en krevende og engasjerende utdanning hvor de opplever å bli utfordret og inkludert i fagmiljøet.

– Vi har et stykke igjen å gå før studentene kan være aktive deltakere i fagmiljøene og får den kvaliteten de har krav på, avslutter hun.

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Johanne Vaagland. Foto: Privat.
Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Johanne Vaagland. Foto: Privat.

UiB-studentene misfornøyd med medvirkning

På spørsmål om studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet gir studentene ved Universitetet i Bergen studiestedet sitt en score på 2,8 av 5 poeng. De føler heller ikke at kritikk og synspunkter fra studentene følges opp.

– UiB har et stort fokus på faglig tilbakemelding og kritisk tankegang rundt eget fag og studieretning. Da er det påfallende at studentene ikke føler de har reell påvirkning på eget studieprogram, og at de heller ikke føler at deres synspunkter blir tatt seriøst, skriver Johanne Vaagland, leder av Studentparlamentet ved UiB, i en pressemelding.

Selv om enkelte studieprogram gjør det bedre på oppfølging og tilbakemelding sammenlignet med 2014, mener universitetets parlament at det må en bedre og bredere prosess til før UiB kan si seg fornøyd.

– Det er gledelig å se at UiB scorer litt bedre på faglig tilbakemelding og oppfølging i 2015, men man har likevel en vei å gå, skriver Vaagland.

Hun mener at den rette veien å gå er å involvere studentene og få opp graden av medvirkning, slik at dette ikke blir en prosess som skjer ovenfra og ned.

– Holdningene i fagmiljøene lokalt må også i større grad samsvare med retningslinjene sentralt, fortsetter Vaagland.

God svarprosent i Bergen

I november kunne Kontrast1 melde at Høgskolen i Bergen var den statlige institusjonen med høyest oppslutning med hele 72 prosent. Likevel er det de private institusjonene som var flinkest å svare, og Høgskolen Betanien hadde de flinkeste studentene hvor 91 prosent svarte på undersøkelsen.

– Når 72 prosent av 2. og 5. års-studentene har svart på undersøkelsen i år får undersøkelsen en helt annen legitimitet enn tidligere. Det går ikke an å se bort fra hva 3 av 4 studenter mener om sine studier, sa leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Begen, Fredrik Bødtker, i november.

 

Reaksjonene på twitter:


 

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!