6 av 10 studenter fullfører ikke på planlagt tid

Kunnskapsdepartementet presenterte i dag resultatene fra tilstandsrapporten for høyere utdanning. Her kommer det fram at bare fire av ti studenter fullfører på planlagt tid.

Kunnskapsministeren er bekymret for at så mange studenter faller fra og bruker for lang tid.

– Høyere utdanning og forskning er nøkkelen for å klare den omstillingen vi står overfor og for å gjennomføre det grønne skiftet. Derfor er regjeringen opptatt av at flere studenter må fullføre sine studier. Vi jobber nå med en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet, hvor dette er helt sentrale problemstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Ifølge rapporten er det i løpet av de første to semesterene majoriteten av frafallet forekommer, og at 71 prosent av studentene som faller fra har tatt 30 studiepoeng eller mindre.

Mange bytter studie

– Tilstandsrapporten viser at om lag hver fjerde bachelorkandidat som begynte på humanistiske eller samfunnsvitenskapelige studier, ombestemte seg og fullførte på et annet fagområde, sier Isaksen i pressemeldingen.

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, er uenig i at frafall er et tegn på lav studiekvalitet, og trekker fram at det kan være positivt at studenter bytter studie.

– Jeg mener det er bra at studenter bytter fag, hvis de vil. Mange studier kan de umulig vite om de vil like, skriver han på twitter.

Leder av Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold
Leder av Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Må få tid til å studere

Norsk Studentorganisasjon mener at frafallet kan ha sammenheng med at studentene ikke har nok tid til å studere.

– Først og fremst mener vi at studentene må ha tid til å studere. Når studentene går rundt 4000 kroner i minus i måneden må de hente dette underskuddet et sted. Studentene må få muligheten til å bruke mindre tid på deltidsjobben og mer tid i det faglige fellesskapet, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO, i en pressemelding fra organisasjonen.

Organisasjonen påpeker at lav gjennomføringsgrad og høyt frafall har vært en tendens sett over lang tid, og retter kritikk mot kvalitetsreformen som i 2003 lovet studentene bedre økonomi og mer oppfølgning.

– Kvalitetsreformen kom i stor grad med tomme løfter. Det er på tide å gjøre en utredning for å finne årsakene til frafallet og komme med målrettede tiltak. Dette kan regjeringen gjøre allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Eia Lerøen.

I pressemeldingen framhever Norsk Studentorganisasjon at det i 2017 skal komme en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

– Vi forventer at regjeringen gjennom stortingsmeldingen kommer med tydelige forventninger og krav til landets universiteter og høyskoler. Det betyr allikevel ikke at institusjonene må vente til 2017 for å gjøre forbedringer slik at studentene kan fullføre studiene på en god måte, avslutter Eia Lerøen.

Author: Martin Furland