Å stemme over sine egne forslag

For en måned siden skrev Kontrast1 om et parlamentsmøte i Sogn og Fjordane der leder Knut Almås Anfinset ba parlamentet sitt om å se bort ifra vedtektene i arbeidet med å sette ned en faglig komité.

Les også: Kaotisk parlamentsmøte i Sogn og Fjordane

– Vedtekter er viktig, men her tenker jeg at man kan se litt bort ifra dem, sa leder Knut Almås Anfinset den gang.

På spørsmål i etterkant om hvor vidt han angret på oppfordringen om å hoppe bukk over sine egne vedtekter viste han til en uttalelse fra parlamentsstyret:

«Parlamentet har bestemt vedtektene og kan bestemme å vike fra dem. Faglig komité er en forholdsvis ny ordning, og det er ikke sikkert vedtektene er nyanserte nok til å veilede oss i en hver situasjon. Et velreflektert parlament viste gode holdninger ovenfor vedtekter, og vi endte saken med økt engasjement, og en faglig komité valgt etter vedtektene»

Kontrast1 har i ettertid forsøkt å få klarhet i hvor parlamentslederen har det fra at det er greit å vike fra vedtektene, da vedtektene ikke gir adgang til unnvikelse, men her har Anfinset nektet å kommentere saken ytterligere.

 

Stemmer på sine egne saker  
Dette er ikke det eneste eksempelet på annerledes organisasjonspraksis. Ved Studentparlamentet i Sogn og Fjordane har nemlig styrerepresentantene stemmerett på parlamentsmøtet.

På spørsmål om parlamentsstyret ved Høgskolen i Bergen har stemmerett i parlamentet svarer organisatorisk nestleder Øyvind Hatland følgende.

– Det har de selvfølgelig ikke, det er nok makt i en innstilling.

Leder av Studentparlamentet ved Stord/Haugesund Kristine Elsa Krokli forteller at heller ikke der har styremedlemmer stemmerett i parlamentet.

–  Nei, ingen hos oss har stemmerett.

Knut Almås Anfinset. Leder i Studentparlamentet HiSF. FOTO: Kristoffer Skarstein
Knut Almås Anfinset. Leder i
Studentparlamentet HiSF. FOTO: Kristoffer Skarstein

Styrerepresentantene ved parlamentet i Sogn og Fjordane opptar også valgplasser på sin avdeling, som vil si at om eksempelvis tre av de valgte styrerepresentantene er fra avdeling samfunnsfag, vil avdelingen få velge tre færre representanter til parlamentsvalget. Frem til mai i år hadde også leder og nestleder stemmerett, men da ble den praksisen endret.

 – Ser du noe problem med at styret har stemmerett i parlamentet? 

– Siden i fjor har vi gått et steg i riktig retning. Rundt møtet 1. mai ble vedtektene våre debattert. Utfordringen lå i at SP (Studentparlamentet, red.anm) ikke kunne ha 2/3 flertall over styret dersom styret var enige. Problemstillingen du skisserer ble grundig debattert, men Parlamentet ønsket likevel at de vanlige styremedlemmene skulle ha stemmerett. Jeg tror verken vedtektene våre eller driften vår er perfekt, men ser samtidig at ting har blitt betydelig bedre de siste par årene. Til sammenligning med HiB har vi et ungt studentparlament. Ressursene våre er som du vet og betydelig mindre, svarer leder i Studentparlamentet ved HISF, Knut Almås Anfinset.

Kontrast1 har forsøkt å få klarhet i om hvor vidt ikke parlamentet ser et demokratisk problem ved ved å la styrerepresentanter oppta valgplasser til avdelingene i studentparlamentet, men har vi ikke fått noe svar.

– Ved suppleringsvalget nå for en måned siden, da det skulle velges en kommunikasjonsansvarlig stemte altså det sittende styre på sin egen supplering? 

– Kommunikasjonsansvarlig ble supplert på helt vanlig vis. Det var ingen innstilling til denne suppleringen, og valget var åpent. Kommunikasjonsansvarlig ble enstemmig valgt av parlamentet, stadfester parlamentslederen i Sogn og Fjordane, avslutter Anfinset.

 

Author: Karoline Skarstein