Årets budsjettfordeling er i gang

Årets budsjettfordelingsmøte i Velferdstinget i Bergen er i gang. Her skal det deles ut totalt 5 900 000 kroner til organisasjoner som bidrar til studentvelferd.

Budsjettkomiteens instilling finner du i en oversikt nederst i saken. Midlene som i oversikten er merket med Velferdstinget i Bergen, er låst, da Velferdstinget vedtok egen tildeling allerede på forrige møte.

Studentidrett vs radio

Enn så lenge har det bare kommet ett eneste endringsforslag på tildelingen. Endringsforslaget er sendt inn av Eirik Reikerås, som foreslår kutt i tildelingen til jussformidlingen, økonomiformidlingen og NHHI (Idrettslaget ved handelshøyskolen) for å finansiere 200 000 kroner ekstra til studentradioen. Tildelingen til studentradioen har også tidligere år vært en betent sak.

Budsjettkomiteens instilling

Organisasjon Omsøkt Innstilt Differanse
BSTV 313 359 275 000 –       38 359
BISI 423 170 150 000 –       273 170
BSI 890 000 525 000 –       365 000
HiBI 180 000 175 000 –       5 000
JSiL 90 000 90 000
Jusformidlingen 200 000 145 000 –       55 000
Kulturstyret 1 695 000 1 619 000 –       76 000
K7 Bulletin 180 000 100 000 –       80 000
NHHI 400 000 400 000
STOFF 345 528 226 000 –       119 528
Studentersamfunnet 220 000 220 000
Studentradioen i Bergen 730 000 500 000 –       230 000
Studvest 830 000 675 000 –       155 000
Velferdstinget i Bergen 1 172 000 725 000 –       447 000
Økonomiformidlingen 100 000 75 000 –       25 000
Sum 7 769 057 5 900 000
Sektordiagram som viser budsjettkomiteens instilling
Sektordiagram som viser budsjettkomiteens instilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrast1 oppdaterer saken.

Author: Martin Furland