Bergen på topp – Sogn og Fjordane på bunn

Hvert år kan du være med å bestemme hvem som skal representere deg i studentparlamentet, men hvor mange benytter seg egentlig av denne muligheten til å være med å velge?

Foto: Khrono
Foto: Khrono

Ingen har bedre valgdeltakelse enn Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (SPHiB), ingen har dårligere enn Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (SPHISF) og Studentparlamentet ved Høgskulen Stord/Haugesund (SPHSH) ligger midt mellom – Det viser en undersøkelse gjort av Khrono.
 – Føler parlamentet at dere har klart å engasjere studenter i hva parlamentet er for noe?

«Elektronisk urnevalg er en ny ordning for parlamentet vårt. Første gang brukt i fjor. I år var første gang man bruker denne ordningen i Førde. Vi har forbedringspotensiale, og definitivt noe å lære av HiB og andre når det kommer til valgdeltakelse. Selv om prosenten vår ikke er så høy er det nok fremdeles bedre enn det har vært før vi startet med elektronisk urnevalg. Dette ser man nok igjen i andre parlament» skriver Knut Almås Anfinset, leder av Studentparlamentet ved HiSF, på mail til Kontrast1.

– Kan man egentlig si at man har studentene i ryggen, når bare en 1/20 del av studentmassen har avgitt en stemme? 

«Jeg tror et fulltallig styre (med kommunikasjonsansvarlig og vara) kunne hjulpet betraktelig for å få opp valgdeltakelsen. Større konkurranse på avdelingene hadde nok også motivert kandidatene til å samle flere stemmer, så dette er noe vi vil jobbe for til neste valg.
Selv med lav valgoppslutning har vi et ansvar for å jobbe for studenter. Studentens stemme kan bli hørt like godt selv om oppslutningen ikke var allverdens for å velge talerøret,» avslutter parlamentslederen.

Studentorganisasjonene ble kastet på gangen - Foto: Kristoffer Skarstein
Foto: Karoline Skarstein

Må ikke tas for gitt

Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen er godt fornøyd med oppslutningen sin på 30 %, men peker på at oppslutningen ikke kommer av seg selv.

Dere har landets beste valgdeltakelse, hvordan har dere klart det?

– Grunnen til den høye oppslutningen er hardt arbeid over mange år med en stor bredde i kandidater og gode kanaler for å nå ut til studentene. Når vi i tillegg har valget godt synlig på It’s learning, mange følgere i sosiale medier og bruker mange ressurser på stands og oppsøkende informasjonspredning har vi i de senere årene nådd en valgoppslutning vi er meget fornøyd med. Samtidig er det viktig å understreke at selv om vi har ligget stabilt på 30 % de siste tre årene er dette et resultat av hardt arbeid, og det er ikke gitt at vi når samme oppslutningen hvert år, svarer Fredrik Bødtker, parlamentsleder ved HiB.

– Er det viktig med en bred deltakelse?

– Med 8000 studenter kan vi regne på at hver kandidat skaffer seg 50-100 stemmer. Desto bredere spenn i kandidatene, desto mindre gjenbruk av de 50-100 stemmene, avslutter bergenseren.

Lederen for Studentparlamentet ved Høgskulen Stord/Haugesund, Kristine Elsa Krokli er enig i at aktiviteten til studentparlamentet er viktig.

– Det vi har opplevd er at de som stiller til valg er opptatt av å få klassen sin til å stemme, ellers avhenger stemmetallet i ganske stor grad av hvor stor aktivitet studentparlamentet lager rundt valget.

Author: Karoline Skarstein