Berit Rokne blir rektor ved Høgskulen på Vestlandet

I dag har interimstyret ved Høgskulen på Vestlandet vært samlet på Stord for å avholde historiens tredje styremøte og etter en fire timer lang lukket rektor-debatt var det Berit Rokne som endte opp med å bli tilbudt stillingen. 

– Vi er veldig nøgde med at vi no har rektor for den nye institusjonen på plass, og er viss på at Rokne har dei beste føresetnadar for å ta tak i arbeidet med å byggje den nye institusjonen, sier styreleder Arvid Hallén i en pressemelding nå i ettermiddag.

Rokne er i dag professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB . Fra 1996 til 1999 var hun studiedirektør ved HiB. Hun har vært prorektor ved UiB fra 2009 til 2013 og viserektor for utdanning. Hun har doktorgrad i sykepleiervitenskap.

– Dette var veldig gode nyheter, no blei eg først og fremst utruleg, utruleg glad. Det eg umiddelbart ser fram til, er å realisere alle dei ambisjonane som er satt for den nye høgskulen, og til å jobbe saman med studentar og tilsette for å realisere ambisjonane til HVL. Det er jo satt ganske høge mål innan både utdanning og forsking, og også for synlegheit regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det blir mykje å ta fatt i, men i dag må eg først og fremst seie at eg gler meg veldig til å ta fatt på jobben, sier Rokne etter at utnevnelsen ble gjort kjent.

Berit Rokne tiltrer fra 1.januar 2017

Author: Karoline Skarstein