-Det bærer preg av hestehandel

Lørdag den 7. november ble det årlige budsjettmøtet til Velferdstinget (VT) holdt. 22 representanter fra Velferdstinget var klare for å avgjøre hvordan semesteravgiften skulle bli fordelt på ulike organisasjoner.

Før møtet hadde budsjettkomiteen laget et budsjett som de mente var en jevn fordeling av semesteravgiften.

Les også: Anstrengt stemning på Studentsenteret

En av de store diskusjonene gikk ut på om STOFF skulle få de 100 000 kr de var innstillt på å få. STOFF har ikke tidligere fått penger. De er en nyoppstartet avis, som uten tidligere støtte har greid å komme med avis hver tredje uke. Nå søkte de om 300 000 kr for å sikre videre utgivelser, i tillegg til nødvendig utstyr.

– Det er helt fantastisk at vi har fått 100 000 kr, forteller ansvarlig redaktør Anna Eitrem med et stort smil om munnen. Sondre Riisøen i budsjettkomiteen mener at STOFF fortjente pengene:

– Det er bra de fikk de 100 000 kr. De gir gode produkter og de fortjener å fortsette, forteller han.

K7 Bulletin var også en av de sakene som ble grundig diskutert. Dette gikk ut på om de faktisk kom til å oppfylle løftene de kom med allerede på fjorårets tildeling. Noen mener at de ikke fortjente en sjanse til, og at de ikke dekker store nok deler av studentbergen. K7 Bulletin har fått et nytt styre, og de mener at de skal greie å gjøre en endring. Det ble vedtatt at K7 Bulletin skal få 30 000 kr mer enn det budsjettkomiteen satt opp. Dette for å gi dem en siste sjanse.

Ny stilling i Velferdstinget

Linnea Reitan Jensen leder for Velferdstinget la frem forlag om en lønnet nestleder i VT.

– En nestleder kommer til å bidra mye med velferden for studentene, forteller Reitan Jensen.

Det var store uenigheter om lønnede stillingers nytteverdi, men av de ti forslagene det ble votert ove var syv av dem for at Velferdstinget skulle få minst 100 000kr for en nestleder. De endte med en økning på 180 000kr.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi fikk nok til en stilling til, sier Reitan Jensen.

-Det er ekstremt synd at VT fatter et vedtak som i realiteten kan føre til en nedleggelse av Studentradioen i Bergen, en organisasjon for alle SiB studenter

Studentradioen fikk det største kuttet, på 200 000 kr. Budsjettkomiteen hadde foreslått at de skulle få 650 000 kr for å bytte fra FM til DAB og slik at de skulle kunne fortsette driften.

– Vi hadde bedre forslag som hadde sikret at flere organisasjoner kunne greid å holde seg og få det beløpet de fortjente, sier Sondre Riisøen. Representanter fra UiB var heller ikke fornøyd med dette resultatet.

-Det er ekstremt synd at VT fatter et vedtak som i realiteten kan føre til en nedleggelse av Studentradioen i Bergen, en organisasjon for alle SiB studenter, kommenterer Eirik Reikeras, for UiB sin delegasjon.

Store uenigheter

De øvrige som fikk tildelt penger, fikk stort sett det budsjettkomiteen hadde satt opp. BISI fikk 10 000 kr mer, og ente opp på 210 000 kr. Budsjettkomiteen har prøvd å gi alle idrettsorganisasjonene 500kr per student som er medlem og endte derfor opp med 780 000 kr til BSI, 230 000kr til HiBI og 295 000 kr til NHHI. Bergen Student-TV ble stående med 250 000kr, og Studvest med 750 000kr. Jusformidlingen fikk en øking på 5000 kr, og endte opp med 125 000kr, mens BUS, som ikke var representert på møtet, endte opp med 0 kr. Økonomiformidlingen fikk 85 000kr, og samfunnet fikk 220 000kr.

Kulturstyret hadde også mye diskusjon rundt seg. De støtter opp flere små organisasjoner, som blant annet Hulen. Kulturstyret har selv valgt å kutte 25 000 kr i egne driftsmidler for å gi mer penger til sine medlemsorganisasjoner, men fikk likevel 50 000 kroner enn innstillingen.

– Det er synd at de blir kuttet så mye, når de viser veldig klart at de trenger pengene, sier Riisøen. Dette vil gå ut over flere små studentorganisasjoner.

Møtet tok alt i alt seks timer, med en til tider ganske opphetet diskusjon.

-Møtet foregikk akkurat som tidligere år. Mange forskjellige meninger om hva som er god studentvelferd, sier Sondre Riisøen. Han mener at hele møtet har et preg av hestehandel. Linnea Reitan Jensen var fornøyd med møtet.

– Møtet gikk ganske bra, men det er synd det skal avsluttes med så store splidelser. Avgjørelsene endte med 12 mot 10 stemmer.

Les også: Dette betaler du for

Endelig fordeling

Av de 5 900 000 som skulle fordeles, viser illustrasjonen under den prosentmessige endelige fordelingen. Nederst i saken finner du de totale summene til hver søknadsorganisasjon.

Slik er den prosentmessige fordelingen etter gårsdagens budsjettmøte. Illustrasjon: Kontrast1
Slik er den prosentmessige fordelingen etter gårsdagens budsjettmøte. Illustrasjon: Kontrast1

Dette fikk hver organisasjon totalt:

BI Bergen Studentidrett 210 000
Bergen Studentidrett 780 000
Bergen Student-TV 250 000
BUS 0
Høgskolen i Bergen Idrett 230 000
Jussformidlingen 125 000
K7 Bulletin 120 000
Kulturstyret 1 576 000
Norges handelshøyskoles idrettsforening 295 000
Samfunnet 220 000
Studentradioen i Bergen 450 000
STOFF 100 000
Studvest 750 000
Velferdstinget 709 000
Økonomiformidlingen 85 000

Author: Hanne Cecilie Sagen