Dette betaler du for

Budsjettkomiteen til Velferdstinget la tirsdag frem sin innstilling til hvordan de mener semesteravgiftsmidler fra Velferdstinget skal fordeles i 2016.

Velferdstinget har 5 900 000 kroner å fordele ut over studentorganiasjonene, noe som tilsvarer ca. 200 kroner av studentenes totale semesteravgift. Totalt omsøkte midler er 7 295 230 kroner, noe som betyr at komiteen er nødt til å kutte de aller fleste søknadene med totalt 1 395 239.

(Trykk for større bilde) Dette er de fem hovedkategorien som Velferdstingets andel av semesteravgiften skal fordeles på dersom budsjettkomiteen får det som de vil. Illustrasjon: Kontrast1
(Trykk for større bilde)
Dette er de fem hovedkategorien som Velferdstingets andel av semesteravgiften skal fordeles på dersom budsjettkomiteen får det som de vil.
Illustrasjon: Kontrast1

Studentmediene får mest

Av den totale tildelingen er det studentmediene som stikker av med mesteparten. I år er det Studvest, STOFF, K7 Bulletin, Bergen student-TV og Studentradioen i Bergen som har søkt midler, og de stikker totalt av med 31 % av midlene. STOFF søker for første gang, og blir dersom komiteen får viljen sin tildelt 100 000 kroner, til tross for at de søker om hele 314 000. Budsjettkomiteen begrunner den nøkterne innstillingen med at STOFF må vise at de kan levere høykvalitetsjournalistikk med relevans for studentene over tid, før de kan få større tildelinger. De øvrige studentmediene er innstilt med lavere tildeling enn i 2015, hvor K7 Bulletin kommer dårligst ut med et kutt på hele 57 %.

Den eneste organisasjonen som er innstilt til å summen de søkte om, er Kulturstyret i Velferdstinget. De har søkt om 1 626 000 kroner, som videre skal fordeles ut over mindre studentorganiasjoner i Bergen. Pengene fordeles i kategoriene musikk og scene; politisk, religiøs, etnisk og solidarisk; tidsskrift og fagmiljø. Kulturstyret har i 2015 hatt en kraftig økning i omsøkte midler, og budsjettkomiteen innstiller derfor på at hele søknadssummen skal tildeles. De aller fleste organisasjonene får med budsjettkomiteens innstilling mindre enn de har fått tidligere, men idrettslagene ved HiB og NHH får en økning på henholdsvis 31 og 18 prosent. I tillegg får Velferdstinget selv en økning på 19 prosent, og Kulturstyret 12 prosent mer.

(Trykk for større bilde) Slik fordeles din semesteravgift per søkerorganisasjon dersom budsjettkomiteen får det som de vil. Illustrasjon: Kontrast1

Slik fordeles din semesteravgift

Figuren til høyre viser hvordan din semesteravgift på kroner 200 i året er fordelt mellom søkerorganisasjonene. Tabellen under viser hvor mye av akkurat dine penger som går til hvilke organisasjoner.

Illustrasjon: Budsjettkomiteen i Velferdstinget
Illustrasjon: Budsjettkomiteen i Velferdstinget

Ikke nok til velferdstinget

Velferdstinget i Bergen har i sin søknad bedt om 723 000 kroner, som blant annet skal dekke en ekstra 100 % lønnet stilling. Budsjettkomiteen anerkjenner i sin innstilling at behovet er til stede, men ser ikke at det er rom for å innvilge en hel stilling, men åpner for 30 %. Leder for Velferdstinget i Bergen, Linnea R. Jensen er ikke fornøyd med innstillingen, og skriver følgende på Twitter tirsdag:

– 529 100 kr til Velferdstinget, av omsøkte 723 000 kr er for lite. Det er ikke nok til en 100 % stilling, noe vi virkelig trenger!

Budsjettkomiteens innstilling er veiledende for Velferdstinget som skal vedta et endelig budsjett den 7. november. Her kan det komme store endringer på forslaget som ligger til grunn.

Author: Ingvild Tømmervåg