Dette er interimsstyret for nye HVL

Den nye Høgskulen på Vestlandet etablerer et interimsstyre som skal ta avgjørelser i forkant av at den nye institusjonen trer i kraft fra januar 2017. 

Interimsstyret skal i følge oppnevningsbrevet fra Kunnskapsdepartementet treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høgskolens samlede virksomhet, treffe beslutninger om styring, ledelse, organisering og driftsmodeller for den nye høyskolen, samt fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de tre høyskolene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak.

Styremedlemmene til interimsstyret er satt sammen av fem personer oppnevnt av kunnskapsdepartementet, og åtte valgt av de ulike høgskolene. Valget er gjort etter høgskolenes gjeldende valgreglement.

Bakgrunn: Samtlige styrer vedtar fusjonsforhandlinger

Disse er valgt inn til interimsstyret (studentene uthevet)

 • Arvid Hallén, ekstern styreleder
 • Ingrid Moe Albrigtsen, student HiSF
 • Aina Berg, ekstern
 • Gunnar Birkeland, ekstern
 • Sissel Johansson Brenna, UF HiB
 • Cecilie Fredheim, student HSH
 • Kari Kjenndalen, ekstern
 • Sondre Riisøen, student HiB
 • Tom Skauge, UF HiB
 • Marit Ubbe, TAP HiB
 • Trond Ueland, ekstern
 • Gunnar Yttri, UF HiSF
 • Christine Øye, UF HSH
 • Åse Neraas (observatør), TAP HiSF
 • Karin Stormo (observatør), TAP HSH

Etter at fusjonen er gjennomført går interimsstyret over til å bli det første styret for den nye høgskolen, og de blir sittende fram til 31. juli 2019.

Les også: Vil ein fusjon skape landets mest nøgde studentar?

Author: Martin Furland