Dette skal NSO jobbe med det kommende året

Norsk Studentorganisasjon vedtok på sitt landsmøte i helga en ny handlingsplan. Handlingsplanen er arbeidsutvalgets og sentralstyrets instruks til hvordan arbeidet i den kommende perioden skal prioriteres, og sier noe om hvilke saker som er aktuelle og viktige i perioden. 

Hovedprioriteringen fortsetter å være at studiefinansieringen skal økes og knyttes til 1,5 G, samt fordeles over elleve måneder. I tillegg skal det arbeides for bygging av 3000 studentboliger.

Vil ha lovfestet studentombud

NSO mener det ikke er godt nok at studentenes læringsmiljø er blant de mest uforutsigbare elementene i studenthverdagen, og de som er ansvarlige for studenters læringsmiljø nasjonalt og ved institusjonene må prioritere dette arbeidet.

– Målet er at alle studenter skal oppleve at studiesituasjonen er trygg og fremmer god læring og utvikling, heter det i handlingsplanen.

Dermed ønsker de å arbeide for å styrke lovverket rundt studenters læringsmiljø. Samtidig har de vedtatt å jobbe for at alle studenter skal ha lovfestet tilgang på et studentombud. Dette har de også satt ned i sitt prinsipprogram for de neste fire årene.

Les også: 11 måneder studiestøtte fra 2017

Fokus på kvalitet i studier og forskning

Handlingsplanen sier også at kvalitet i utdanning og forskning er blant de viktigste temaer i NSOs arbeid.

– God forskning er en forutsetning for å kunne gi studietilbud av høy kvalitet.

Handlingsplanen forteller at NSO skal arbeide for at undervisningskompetanse blir meritterende gjennom utarbeidelse av standarder for vektlegging og vurdering av undervisningskompetanse. Både ved nyansettelser og ved opprykk. De vil også arbeide for at alle studenter skal få tilbud om en faglig mentor ved studiestart.

Les også: Marianne Andenæs ny leder av NSO.

Skal opprette en global studentstemme

I handlingsplanen skrytes det av at NSO har hatt en historisk lederrolle i det utfordrende arbeidet med å opprette en samlet global studentstemme. De ønsker å fortsette med dette arbeidet den neste perioden.

– NSO vil fortsette å utfordre regjeringen til å være i verdenstoppen på å kjempe for retten til akademisk frihet og sikkerhet for studenter verden rundt.

I den sammenheng ønsker de å formidle Students at Risk-ordningen til andre land i Europa og jobbe for at ordningen blir til permanent i Norge. Students at risk er, ifølge senter for internasjonalisering av utdanning, en prøveordning, som er initiert av norske studentorganisasjoner og Utenriksdepartementet. Ordningen skal gi utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, en mulighet til å videreføre sine studier i Norge. Ordningen administreres av Senter for internasjonalisering av utdanning på vegne av Utenriksdepartementet.

For å tilrettelegge for de internasjonale studentene i organisasjonen, har de vedtatt å finne en løsning for oversettelse av dokumenter, samt simultantolkning fra norsk til engelsk innen landsmøtet 2017.

Se hele handlingsplanen her: Handlingsplan-for-NSO-2016-2017

Author: Sana Nazir