Disse vil bli Formand i BTS

I kveld er det klart for generalforsamling for BTS – Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen. De siste dagene har det oppstått valgkamp mellom lederkandidatene på høgskolen.

Vi har snakket med de to kandidatene som har offentliggjort sitt kandidatur på Facebook. Dette er Magnus Møkster og Sigurd Olaf Klæth .

Oppdatert: Etter valget ble det klart at Magnus Møkster fortsetter som Formand i BTS.

BTS

Bergen Teknikersamfund (BTS) er en studentforening ved Høgskolen i Bergen. Den er Norges nest eldste studentforening, og ble stiftet 21. november 1877 under navnet «Regulatoren».

Sigurd Olaf Klæth

Klæth har vært markedsansvarlig i BTS’ kjernestyre i ett år. Han har også vært nestleder i Linjeforeningen fribord i ett år.

Hva gjør deg til den beste lederkandidaten?

– Jeg er den mest egnede lederen på grunn av min evne til å tale foran mennesker, å motivere, å få folk til å samle seg og ville dra i samme retning, skape miljø og trivsel.Han forteller videre at dette er nøkkelfaktorer for at en organisasjon skal fungere optimalt både innad og utad. Videre påpeker han at å holde styr på en organisasjon ikke er noe man gjør alene.

– Sammen skal vi ta BTS et steg videre.

Han forteller at han er svært pålitelig, og at han viser stor forståelse for andre meninger enn sine egne.

– Selve rosinen i pølsen for en god leder er å ha organisasjonen samlet i ryggen, og med min omgjengelighet, framtoning og naturlige karisma er jeg sikker på at dette blir suksess. Min motivasjon er enorm, og jeg er villig til å ofre mye tid og ressurser for å oppnå de resultatene en organisasjon av BTS´ kaliber må trakte etter. Dette, i tillegg til handlekraft og evne til gjennomførelse, tror jeg oppriktig at jeg er det riktige valget.

Magnus Møkster

Møkster har de siste fire månedene fungert som formand (leder) i BTS, og han har tidligere vært både leder og nestleder for BTS Invest, samt et år i arbeidsgruppen.

Hva gjør deg til den beste lederkandidaten?

– Jeg er den beste kandidaten til Formand for BTS først og fremst fordi jeg elsker BTS over alt på jord, men også med tanke på den erfaringen jeg allerede har opparbeidet meg gjennom de siste 4 månedene som fungerende i vervet.

Han forteller at han vil være en åpen og inkluderende leder, som tar hensyn til alle, og som prøver å lede organisasjonen for studentenes beste.

Møkster sier han at han synes det har blitt gjort mye bra arbeid i organisasjonen etter samlokaliseringen, og at man etter hvert begynner å se resultatene av dette. Blant annet gjennom flere medlemmer fra avdeling for helse og sosial og avdeling for lærerutdanning.

– Likevel er det fremdeles mye som må gjøres rundt hvordan vi fremstår som organisasjon utad, og hvordan «pampene» i Hovedstyret fremstår innad. Jeg tror det i første omgang handler om å gi organisasjonen og styringen tilbake til undergruppene og studentmassene, slik at alle studentene på HiB føler seg velkommen og ivaretatt, og at BTS er noe for dem.

Author: Martin Furland