Disse vil bli rektor ved Høgskulen på Vestlandet

Før den nye Høgskulen på Vestlandet realiseres første januar skal det ansettes ny felles rektor. Dette i kontrast til hva de individuelle høgskolene tidligere har gjort, da alle har operert med valgt rektor.

Interimstyret for Høgskulen på Vestlandet har satt ned et utvalg som har ansvar for å intervjue og vurdere søkerne til den nye rektorstillingen. Utvalgets instilling skal være klar før interimstyrets møte i november. Hva utvalget kommer fram til vil ikke nødvendigvis bety hvem som blir ny rektor, da utvalgets rolle er rådgivende. Det er opp til interimstyret å ta den endelige avgjørelsen, og kan med andre ord velge å se bort fra instillingen når de skal behandle saken.

Disse vil ha jobben

Fristen for å søke stillingen som rektor for Høgskulen på Vestlandet gikk ut på søndag, og dette er menneskene som har valgt å søke:

Liv Reidun Grimstvedt (55), rektor, Haugesund
Stein Haugom Olsen (69), prorektor, Fredrikstad
Walther Herrles (49), Kristiansand
Glenn Hole (40), administrerende direktør, Drammen
Ole Hope (53), administrerende direktør, Søreidgrend
Geir Anton Johansen (56), dekan/professor, Bergen
Tasim Karim-Birkeland (39), daglig leder, Loddefjord
Chandra Sekharappa Mayur Yergeri (47), visiting scientist, Nederland
Ann Helen Parsons (39), pedagogisk leder, Rogaland
Berit Rokne (61), professor, Os
Ole-Gunnar Søgnen (61), rektor, Fyllingsdalen

Ole-Gunnar Søgnen og Liv Reidun Grimstvedt er allerede rektor for henholdsvis Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund. Rektor for Høgskulen i Sogn og Fjordane, Rasmus Stokke, har ikke søkt stillingen som rektor for den nye felles institusjonen.

Author: Martin Furland