Dyslektikere kan få 3462 ekstra fra lånekassen

Lånekassen gir ekstra studiestøtte til studenter med nedsatt funksjonsevne. Dyslektikere faller innenfor denne kategorien, og har dermed mulighet til å få tildelt 3 462 kr ekstra hver måned.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Christin Dammen, forteller at ordningen blir tildelt alle studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemminger. For å få tildelt slik støtte beskriver Dammen fremgangsmåten slik:

– Studentene som ønsker å søke om ekstra stipend må først søke fra Lånekassen på vanlig måte, deretter fylle ut et eget skjema som skrives ut fra lånekassens nettsider. En lege eller en annen fagperson med særlig kjennskap til studentens nedsatte funksjonsevne må bekrefte på et skjema for studenten.

Christin Dammen forteller at tanken bak ordningen er at studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen fordi de har nedsatte funksjonsevne eller funksjonshemming, skal kunne få mer i støtte eller støtte for en lengre periode. Videre påpeker hun at Kunnskapsdepartementet i 2013 endret regelverket til å inkludere dyslektikere.

Flere takker ja til tilbudet

I følge Khrono var det 505 studenter som mottok stipendet for skoleåret 2011-2012. For skoleåret 2012-2013 hadde derimot tallet steget til 1327 studenter. Dette er tall for alle former for nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemninger.

Sara Bersvendsen, student ved BI Bergen, har diagnosen dysleksi. Hun forteller at hun har hørt om den ekstra støtten, men at de ulike skolene ikke gir god nok informasjon om tilbudet.

– Gjennom bedre informasjon til studentene ved de ulike høgskolene og universitetene vil tallet sannsynligvis stige.

Author: Benedicte Lynum