En siste dans for SP-HIB

På ikke bare årets, men historiens, siste studentparlamentsmøte ved Høgskolen i Bergen var det mye som skulle ordnes før fusjon banker på døren 1. januar. 

– Det er ikke organiseringen som er viktig, det er folkene, svarer politisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Eigil Hole Lønning, på spørsmål om det er litt vemodig at SP-HiB nå oppløses.

Vel blåst. Det sittende parlamentsstyret sier seg fornøyd med innsatsen. F.v.: Vibecke Utgård, Eirik K. Kjevik, Fredrik Bødtker, Øyvind Hatland, Eigil Hole Lønning og Pia Oline Lilleskare Lunde. Foto: Ingvild Tømmervåg
Vel blåst. Det sittende parlamentsstyret sier seg fornøyd med innsatsen. F.v.: Vibecke Utgård, Eirik K. Kjevik, Fredrik Bødtker, Øyvind Hatland, Eigil Hole Lønning og Pia Oline Lilleskare Lunde. Foto: Ingvild Tømmervåg

Klart til valg

Studentparlamentet har vært det øverste studentpolitiske organet på Høgskolen i Bergen. Etter fusjonen på nyåret vil det opprettes et nytt øverste organ for hele den nye Høgskulen, nemlig Studenttinget. Hit skal det velges studentrepresentanter fra dagens Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen.

På kveldens møte ble det vedtatt at ansvaret for gjennomføring av valget til Tinget i valgkrets Bergen skal tillegges det allerede etablerte valgstyret. Valget gjennomføres i perioden 20.-27. januar.

Representant fra Valgstyret, Marianne Veiteberg, sier at hun opplever at det er mange engasjerte og flinke studenter i Bergen som ville gjort en kjempejobb ved det nye studenttinget.

– Utfordringen til valgstyret blir nok å komme i kontakt med nye studenter som brenner for en bedre studiehverdag og å få dem til å forstå hvor gøy det er å kunne være med å bestemme og påvirke hvordan HVL kan bli best mulig! Jeg tror ikke det er en umulig oppgave, fordi jeg vet hvor mange bra og engasjerte studenter som studerer i Bergen, understreker Veiteberg.

– Hvis de trenger informasjon er alle hjertelige velkomne på kontoret i H-bygget!, erklærer hun og viser også til informasjon på Hibstudent.no.

Videre ble det vedtatt at driftstilskuddet for 2017 skal overføres til Studenttinget.

I møteevalueringene ble det uttrykt overraskelse over effektiviteten på dagens møte. Foto: Ingvild Tømmervåg
I møteevalueringen ble det uttrykt overraskelse over effektiviteten på dagens møte. Foto: Ingvild Tømmervåg

Tildeling av midler

Kveldens store vinner må være BTS – Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen. Organisasjonen fikk blant annet støtte i sin søknad om midler til et øvingslokale.

I debatten før avstemningen ble det lagt vekt på at det ved Høgskolen finnes et solid miljø for musikk, og en tradisjon for å tilby studenter øvingslokale.

Det ble blant annet argumentert for at bandrommet på gamle avdeling Nygård hadde mellom ti og 15 aktive band som benyttet lokalet til øvingsrom, i tillegg til blant annet korpset.

– BTS er storfornøyde med tildelingen! Dette vil bli et flott og etterlengtet tilbud til et sterkt musikkmiljø ved HiB. Det viktigste velferdstilbudet BTS tilbyr er bredden i aktiviteter, og en musikkcontainer gjør at vi kan fortsette en av våre største satsninger, forteller formand Magnus Møkster i etterkant av møtet.

Det ble likevel tilført et lite ps. Dersom planene ikke er gjennomført i løpet av august 2017, skal midlene tilbakeføres til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet.

– Det er ikke typisk oss

Det største poenget blir likevel gitt under møteevalueringen. En av representantene fra avdeling for økonomi- og ingeniørfag erklærer seg overrasket over den effektiviteten som har blitt vist på møtet.

– Vi har jo vært effektive og holdt tiden! Det er ikke typisk oss, sier representanten og blir møtt med en gjenkjennende humring fra resten av rommet.

Alt i alt er stemningen god da Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen går gjennom sin siste møteevaluering, og ekstra god er den for formand Møkster, som påpeker at han har fått god valuta av møtetimene.

Likevel kan man ikke unngå å kjenne på vemodet når SP-HiB sin siste leder, Fredrik Bødtker, får de siste ordene.

– Studentparlamentet har gjort jobben sin. Og det har gjort jobben sin godt. Og for siste gang: SP-HiB out!

Kan Obama, kan Bødtker.

Siste møte til tross; stemningen var god. F.v.: Mia Sofie Swang og Marianne Veiteberg. Foto: Ingvild Tømmervåg
Siste møte til tross; stemningen var god. F.v.: Mia Sofie Swang og Marianne Veiteberg. Foto: Ingvild Tømmervåg

 

Author: Ingvild Tømmervåg