En smakebit på kvalitet for studentene

For to år siden varslet Torbjørn Røe Isaksen at arbeidet med en stortingsmelding om undervisningskvalitet skulle sette i gang. «Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning» er nå rett rundt hjørnet, og under Kontaktkonferansen 2017 kom kunnskapsministeren og statsministeren med smakebiter på det som kan vise seg å bli studentenes stortingsmelding.

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Marte Garmann

Økt fokus på kvalitet i undervisning

Tradisjonelt har forskningen hatt en høyere status enn undervisning mange steder. Men utdanning og undervisning av høy kvalitet er en like viktig oppgave som forskning. Gode miljøer i forskning og utdanning må dyrkes frem sammen, og en god utdanning er en nødvendig forutsetning for god forskning, sa kunnskapsministeren i en pressemelding i 2015.

Kunnskapsministeren presenterte i dag, to år senere, en rekke tiltak for å øke kvaliteten på undervisning i høyere utdanning, deriblant et krav om å innføre meritteringssystemer for fremragende undervisere i sektoren innen to år.

– Det er med stor glede vi ser at det nå blir mer attraktivt for faglige ansatte å satse på undervisningsarbeid. Meritteringssystem sammen med høyere krav til utdanningskompetanse for professorstillinger og dosentstillinger er de viktigste tiltakene for å gi studentene bedre undervisning, oppfølging og veiledning i studiene, sier leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs, i en pressemelding.

Studentenes melding

NSO uttrykker seg svært positivt til lekkasjene som har kommet så langt, og uttrykker i sin pressemelding at studentenes innspill har hørt.

Det vi har hørt i dag om faglige fellesskap, sensorveiledninger, og samarbeid med arbeidslivet forteller oss at denne stortingsmeldingen kan bli studentenes melding, sier Andenæs.

Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning er planlagt å gå gjennom statsråd fredag 27. januar.

Author: Ida Austgulen