En storsatsing på studiekvalitet

Arbeidet med stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning har pågått i to år, og nå er den endelig klar.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Marte Garmann
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Marte Garmann

Fredag 27.01 inviterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til lansering av kvalitetsmeldingen, med påfølgende kakefest på Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus ved Universitetet i Oslo.

Les også En smakebit av kvalitet for studentene.

Høye ambisjoner på studentenes vegne

At alle studenter skal møte krevende og engasjerende studier og integreres godt i både det sosiale og akademiske fellesskapet, var blant de tingene Isaksen trakk frem under lanseringen.

– Kvalitetsmeldingen handler om å ha høye ambisjoner på studentenes vegne. Det er ingenting som tyder på at norske studenter i dag er dårligere i utgangspunktet, enn studenter har vært tidligere. Men det er mye som tyder på at vi som samfunn og institusjonene ikke har hatt høye nok ambisjoner på vegne av studentene, sa Isaksen, før han presenterte syv identifiserte mål for kvalitetsmeldingen.

  • Alle studenter skal møte krevende og engasjerte studier.
  • Studentene skal være ansvarlige deltakere i egen læring, og skal integreres godt i både det sosiale og det akademiske fellesskapet.
  • Studieprogrammene skal ha tydlige læringsmål, helhet og sammenheng.
  • Studentene skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer.
  • Studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med næringslivet.
  • Man skal møte undervisere med både faglig og utdanningsfaglig kompetanse.
  • Utdanning og undervisning skal verdsettes.

– Å gå på en høyere utdanningsinstitusjon handler ikke om enveiskommunikasjon. Det handler ikke om å pugge. Det handler om å forstå og komme inn i et akademisk og faglig fellesskap, sa Isaksen.

Vil dyrke akademiske talenter

Stortingsmeldingen åpner for at utdanningsinstitusjonene selv kan sette egne karakterkrav til for eksempel faglig fordypning, så lenge det ikke går under det som er de nasjonale kravene.

Videre trakk Isaksen frem at en drivkraft i akademia må være å lete etter talentene. Samtidig som man skal sikre god breddeutdanning, må utdanningsinstitusjonene også bli flinkere til å finne og dyrke talentene, for eksempel ved å utvikle egne talentprogrammer eller egne forskningslinjer.

Stiller krav om meritteringssystemer som verdsetter god undervisning

Gode akademisk ansatte driver både undervisning og forskning, men der det i lang tid har eksistert meritteringssystemer for kvalitet i forskning, har dette vært en mangelvare når det gjelder undervisning.

– Vi skal lage systemer for å verdsette god undervisning. Hvis dette går bra, så er dette stortingsmeldingen som en gang for alle gjør slutt på at man snakker om undervisningsplikt og forskningsfri, og gjør slutt på at man føler at undervisning er noe som prioriteres lavere i akademia enn forskning. Dette skal ikke svekke forskningen, men det skal styrke undervisningen, sier Isaksen.

– Vår melding kan ikke alene gi høyere kvalitet i undervisningen, men det vi kan gjøre er at vi kan legge til rette for, og stimulere til høyere utdanningskvalitet.

Studentenes melding

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har vært frempå i arbeidet frem mot kvalitetsmeldingen, og la i fjor frem sine forventninger i Studentenes kvalitetsmelding.

Leder av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Leder av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Vi har lenge etterspurt en reell kulturendring og klare krav og forventninger til utdanningskvalitet. Meldingen svarer langt på vei til studentenes forventninger, og det er tydelig at regjeringen har lyttet til studentene, sier leder av NSO Marianne Andenæs i en pressemelding.

Regjeringen legger i sin stortingsmelding frem et ønske om at det skal satses på en nasjonal konkurransearena, og at finansieringsmidlene til høyere utdanningsinstitusjoner i fremtiden skal fordeles gjennom konkurranse. Andenæs uttrykker en bekymring for finansieringen av en slik konkurransearena.

Det er bra at det satses på nasjonal konkurransearena. Vi er allikevel bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonens basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger. Skal det komme flere nye ordninger må det gjøres ved tilføring av friske midler, sier Andenæs.

Videre trekker stortingsmeldingen frem at studentombudsordninger bidrar til å løse vanskelige situasjoner ved utdanningsinstitusjonene, men legger ikke frem et krav om at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud.

Vi er skuffet over at regjeringen ikke slår fast at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud. Vårt innspill har vært at tilgang til studentombud for alle skal lovfestes. Det håper vi Stortinget retter opp i under sin behandling av meldingen, sier Andenæs.

 

 

Author: Ida Austgulen