Enighet – På tross av merknader

Onsdag 9. november stemte Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund (SPHSH), som det siste av de tre fusjonerende parlamentene, for en fusjonskomité, men det var vanskelig å overse spesielt en av merknadene fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (SPHIB).

Det forteller parlamentsleder ved Høgskolen Stord/Haugesund, Kristine Elsa Krokli.

På sitt møte 3. november ble nemlig følgende merknad vedtatt av SPHiB i tillegg til mandatet til fusjonskomiteen:

«Dersom parlamentene i HVL ikke blir enige om en fusjonsplattform skal SPHIB som den største studentmassen ta ansvar for å opprette et nytt SP for HVL. Dette skal gjøres etter UH-loven ved urnevalg og alle stemmer skal vektes likt – Vedtatt»

Kristine Elsa Krokli - Leder Studentparlamentet ved Høgskulen Stord/Haugesund. Foto; Privat
Kristine Elsa Krokli – Leder Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund. Foto: Privat

 – Hvordan opplever du merknaden fra SPHiB?

– Jeg stiller meg uforstående til den merknaden. Dette er ikke gyldig med mindre de to andre parlamentene vedtar det.  Hovedpoenget er jo at vi fatter likelydende vedtak og vi vil ha en fusjonskomité, slik at vi nå kommer fremover. Og vi ser jo aller helst at dette skal være positivt arbeid, svarer Krokli.

Forslagsstiller bak merknaden til SPHIB, Sondre Johan Riisøen, mener at så lenge opprettelsen av et nytt parlament følger UH-loven (Universitet- og Høgskoleloven) vil alle campus og deler av Høgskulen på Vestlandet være ivaretatt.

– Vi må se hva som skjer om vi ikke blir enige. UH-loven sier noe om hvordan man skal opprette parlament, den er ganske klar på at man ikke kan gjøre det uten å inkludere alle. Det er ikke unaturlig å oppfordre mitt eget parlament til å ta det ansvaret, sa han etter parlamentsmøtet i forrige uke.

Ønsker fortgang

Fusjonskomiteen vil operere som et slags interimstyre der saker de tre parlamentene ikke er enige om, vil kunne tas opp og avgjøres. Nå håper Krokli at det vil skje ting fremover. Hun er i likhet med parlamentslederen fra Sogn og Fjordane valgt inn i komiteen. Lederen av SPHiB, Fredrik Bødtker, stilte ikke til valg, men Krokli er ikke redd for rolleblanding.

Parlamentsmøte Stord/Haugesund - Foto: SPHSH
Parlamentsmøte Stord/Haugesund – Foto: SPHSH

– I fusjonskomiteen vil jeg være med som student, med ekstra erfaring og kunnskap om fusjon og jeg vil nok lene meg litt ut av diskusjonene der jeg (som leder red.adm.) har stått på mitt i forhandlinger med de to andre styrene.

Så hvordan ser du for deg de to neste månedene?

– Vi vil jo fremover. Vi savner resultater og at jeg for min del gleder meg veldig til 1. januar når de tre gamle institusjonene er ferdig oppløst og er nødt til å jobbe sammen om noe nytt. Håper vi nå kan komme til løsninger, og det litt kjapt, så vi faktisk kan få det operativt så fort så mulig, avslutter hun.

Ønsker å sikre forankring i parlamentene

Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker valgte ikke å stille til valg i fusjonskomiteen. På spørsmål om hvor vidt han ikke er redd for å havne utenfor det gode selskap da både leder fra Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund er på plass svarer han at han likevel vil følge tett med på komiteen.

Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland
Fredrik Bødtker, leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen.
Foto: Martin Furland

– Jeg skal følge arbeidet til komiteen tett og jobbe for at vi fra nyttår har en ny organisasjon med det nødvendige rammeverket. Erfaringene så langt viser at vi trenger en bred forankring i parlamentene for at alle skal føle eierskap til det nye studentdemokratiet. Vi har nå tolv dyktige representanter og vara som ønsker å ta en mer aktiv rolle i den videre prosessen. Da mener jeg det er hensiktsmessig at de tar avgjørelsene i komiteen, så kan jeg fokusere på å gjennomføre overgangen til et nytt studentdemokrati.

– Hvordan blir de siste månedene frem mot nyttår?

– Nå skal fusjonskomiteen få tatt de nødvendige beslutningene, slik at vi for alvor kan intensivere arbeidet med å opprette et nytt felles Studentparlament. Basert på diskusjonene så langt bør det være mulig å finne gode løsninger gjennom komiteen, avslutter han.

Author: Karoline Skarstein