– Et direkte signal om mistillit mot studentene sine.

Skrevet av: Martin Furland

I dag vedtok høgskolestyret å holde bare Fabrikkgaten med sine 250 leseplasser, og ikke Campus Kronstad, søndagsåpen fra våren 2017. Dette etter ett år med trenering av saken om søndagsåpen campus.

Vedtaket som ble gjort i høgskolestyret i dag er ikke et vedtak som viser raushet. Isolert sett kan 250 ekstra leseplasser virke som et godt tiltak, men det er snarere et vedtak gjort for å glatte over vedtaket som ikke ble gjort. Forslaget fra studentrepresentant i høgskolestyret, Sondre Riisøen, var at administrasjonen skulle gjøre nødvendige tiltak for å holde hele høgskolen, med unntak av spesialrom, søndagsåpen i løpet av 2017.

Høgskolestyret bærer preg av uprofesjonell saksbehandling og haltende møteledelse når kommentarer etter at debatten avsluttes tillates fra én side av saken, men slås hardt ned på når motsatt side forsøker det samme. Rett før vedtak i dag, under oppsummeringen av forslagene, tillot høgskoledirektør Gro Anita Fonnes Flaten seg å komme med argumenter mot det ene forslaget uten at møteleder slo ned på dette. Når forslagsstiller forsøker å svare, slår møteleder ned på dette. At møteleder er Bjørg Kristin Selvik, som selv har stemmerett, og som selv er mot nevnte forslag, vitner om at møteledelsen dessverre blir for partisk. Denne gangen gikk dette ut over studentene.

Ikke bare er saksgangen til å rynke på nesen av, men det er også vedtaket. Kostnaden for å holde campus Kronstad søndagsåpen, er beregnet til ca. 3 millioner kroner. Et av argumentene mot, var at dette var en kostnad det var urimelig å pålegge den nye Høgskolen på Vestlandet rett før fusjon. Urimelig til tross for at begge våre fusjonspartnere allerede har søndagsåpen campus. Spesielt interessant er det jo at høgskolen allerede betaler 200 millioner i husleie til statsbygg. Er ikke da 3 millioner kroner til en dråpe i havet, mot at man får disponere bygget rundt 48 dager ekstra?

Primæroppgavene til Høgskolen i Bergen er å drive utdanning, og forskning. Høgskolen har i lang tid jobbet for å fremme heltidsstudenten, altså at studentene skal jobbe med fagene sine 37 timer i uken. At styret ved Høgskolen i Bergen velger å fortsette å være eneste utdanningsinstitusjon i landet som stenger studentene ute på søndager, er både flaut og et direkte signal om mistillit mot studentene sine.

 

 

Author: Martin Furland