Fem i kantinen: Unisex-toaletter

Vi i Kontrast1 var nysgjerrige på hva studentene ved Høgskolen i Bergen tenker om at det er unisex-toaletter på bygget. Vi gikk derfor til kantinen og spurte noen velvillige studenter.  

De første vi hilste på var Marte Ytreland og Malin Hopøy:

Malin Hopøy og Marte Ytreland. Foto: Irene Tollefsen
Malin Hopøy og Marte Ytreland. Foto: Irene Tollefsen

Vet dere at det er unisex-toaletter på HiB?

Marte: Ja, det vet jeg godt.

Malin: Ja, det vet jeg.

Hvordan fant dere ut at det er det?

Marte: Du treffer jo på både menn og damer inne på toalettene, og så har de skilt med begge kjønnene.

Hva synes dere om at det er unisex-toaletter her?

Marte: Helt greit egentlig, gjør meg ingenting.

Malin: Jeg synes det er bra.

Hva er det dere synes er bra med samlede toaletter?

Marte: Det blir ikke så stor forskjell i kø og de er like tilgjengelige, så du slipper å finne et do du er nødt til å gå på, du kan gå på alle toalettene du finner.

Malin: Og så er det vel det at de om ikke vet om de vil gå på jente eller guttetoalett kan gå der. Det er vel det som er den store debatten i USA og sånt at folk skal være likestilte og ikke behøve å identifisere seg som gutt eller jente.

Burde unisex-toalettene ha en annen merking en det de har nå?

Malin: Det kunne jo bare stått toalett. Nå er det jo bilde av en jente og en gutt, så man skjønner det jo, og det går helt fint.

Vi takket Malin og Marte for deres svar og gikk videre til to sultne karer ved mikrobølgeovnene ved navn Jone Træet og Anders Sørskår Larsen:

Jone Træet og Anders Sørskår Larsen. Foto: Irene Tollefsen
Jone Træet og Anders Sørskår Larsen. Foto: Irene Tollefsen

Vet dere at det er unisex-toaletter på HiB?

Anders: Ja, tror det.

Hvordan fant dere ut at det er det?

Anders: Vi gikk tilfeldigvis forbi ett unisex-toalett i dag.

Jone: Jeg har ikke sett det før.

Hva synes dere om at det er unisex-toaletter her?

Anders: Har vel egentlig ikke så mange formeninger om det.

Jone: Kan tenke meg at jentene ikke synes like masse om det som guttene gjør.

Anders: Ja, guttene er nok kanskje litt mer likegyldige, egentlig.

Burde unisex-toalettene ha en annen merking en det de har nå?

Anders: Ja, nei, burde vel kanskje det. Jeg vet egentlig ikke.

Mer hadde de ikke å si om det så vi takket dem for at de ville delta og snudde oss til Eirin Tollaksen Oldeide:

Eirin Tollaksen Oldeide. Foto: Irene Tollaksen
Eirin Tollaksen Oldeide. Foto: Irene Tollefsen

Vet du at det er unisex-toaletter på HiB?

Nei, det gjør jeg ikke.

Hva synes du om at det er det?

Det synes jeg er veldig fint. Da kan alle som vil gå der gjøre det og vi trenger ikke å skille på kjønn.

Ettersom du ikke visste at HiB har unisextoaletter har du nok ikke sett symbolet, men det er altså jente- og guttesymbol på samme dør. Synes du den merkingen burde være annerledes?

Nei, jeg tror folk flest skjønner det. Men jeg husker en av de første dagene at det kom en gutt inn på et toalett hvor det bare var jenter og han bare ’Hæ? Har jeg gått feil?’, så det burde kanskje være en annen merking. Kanskje det bare skulle stått WC på døren?

 

Med den tanken takket vi for oss og snudde oss igjen og hilste på Natalie Håtuft:

Natalie Håtuft. Foto: Irene Tollefsen
Natalie Håtuft. Foto: Irene Tollefsen

Vet du at det er unisex-toaletter på HiB?

Joo! Det vet jeg! Der oppe i andre etasje med inngangen?

Hva synes du om at det er det?

For å være helt ærlig synes jeg det er litt ubehagelig å gå inn der. Jeg føler kanskje det er litt mer skittent der inne, føler det i alle fall. Jeg liker best å ha det skilt mellom jenter og gutter.

Burde unisex-toalettene ha en annen merking en det de har i dag?

Nei, jeg synes det forklarer det godt.

Hun bekreftet kanskje mistanken guttene hadde, dog kanskje ikke av den grunnen de tenkte på?

 

Vi avsluttet vår runde med å spørre Stina Ytreland:

Stina Ytreland. Foto: Irene Tollefsen
Stina Ytreland. Foto: Irene Tollefsen

Vet du at det er unisex-toaletter på HiB?

Ja.

Hvordan fant du ut at det var det?

Jeg gikk på et.

Merket du at det var unisex på grunn av symbolet eller tilstedeværelsen av begge kjønn?

Jeg gikk inn en dør og så kom det en gutt og jeg tenkte ’Ehm, okei.’

Hva synes du om at det er unisex-toaletter her?

Det er vel greit det. Om det er lang kø på jentedoen, som det vanligvis er, kan du gå på den andre doen.

Synes du unisex-toalettene burde ha en annen merking en den de har i dag?

Skjønner egentlig ikke helt hvorfor toaletter ikke bare kan ha et bilde av en do.

 

Ja, et do-bilde kan vel kanskje være vel så beskrivende? Kjønnsspørsmålet blir i hvert fall stående fritt. De syv studentene kunne tilby ulike oppfatninger av unisex-toaletter. Totalt sett får vi konkludere med at de generelt virket positive, og for dem som ikke er helt klare for unisex så er det fortsatt også adskilte toaletter.

Author: Bettina Henriette Strand Vik