Fremdeles få kvinnelige søkere

Onsdag arrangerer Høgskolen i Bergen en jenter og teknologidag for jenter i tiende klasse i Bergen. Dette er et tiltak for å inspirere jenter til å velge teknologifag.

Ifølge Samordna opptak søkte i alt 14 095 personer i Norge studier innenfor et teknologisk utdanningsområde i 2015. Bare 3 390 av disse er kvinner. Går vi tilbake til 2008 var det kun 2 570 kvinnelige søkere, og i alt 10 011 søkere. Antall kvinnelige søkere på teknologiske studier har økt, men likevel er jentene langt fra i å ta igjen gutta.

Tall fra kommunikasjonsseksjonen på Høgskolen i Bergen viser at til sammen 1.055 personer søkte ingeniørutdanning på Høgskolen i Bergen i 2015. Av dette antallet søkte 226 jenter og 829 gutter denne studieretningen. Det er altså et tydelig flertall av gutter som velger denne studieretningen, også på Høgskolen i Bergen.

Ikke datanerder

Leder ved institutt for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Laurence Habib, fortalte Khrono i 2015 at Hollywood-industrien kan gi teknologiske fag et negativt stempel. Stereotypiske ”datanerder” i blant annet Big bang theory kan gjøre at mange velger å ta en annen studieretning. Dette kan for eksempel være i frykt for et manglende sosialt studentliv.

12647961_10156750964335144_1875891267_n
Michelle Sæther går andre året på dataingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen og er svært fornøyd med studiemiljøet. Foto: Privat

Michelle Sæther går andre året på dataingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen og forteller at hun er veldig fornøyd med studentmiljøet.

– Studentmiljøet er sinnssykt bra! Vi har det utrolig kjekt både i klassen og på tvers av trinn og linjer. Det er gode muligheter for å engasjere seg i studentorganisasjoner, som gjør at en får venner på tvers av linjene. Samtidig har vi et godt miljø i klassen, der vi finner på mye hyggelig, både med og uten alkohol, sier Sæther.

Flere faktorer som påvirker jenters studievalg

Sæther påpeker hvordan tradisjoner og mangel på rollemodeller preger jenters valg av studieretning.

– Jeg tror færre jenter velger teknologifag, fordi det er mer tradisjon for det. Det er få eller ingen store rollemodeller for jenter innenfor teknologi. Vi har Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg og så videre. Når det derimot ikke finnes noen kvinner som har fått suksess i en slik grad, er det vanskelig for andre jenter å se for seg at de kan gjøre det samme.

Negative stereotypier, manglende rollemodeller og tradisjon er altså faktorer som kan prege jenters studievalg. Hvordan kan skoler tiltrekke seg flere jenter til å velge en teknologisk studieretning?

– Realiteten er at samfunnet har endret seg mye siden de store tech-legendene vokste opp, sier Sæther.

– Jenter kan gjøre det akkurat like bra som menn innenfor dette fagfeltet. Det som mangler er kunnskap om det. Ved at jenter blir introdusert for andre jenter som gjør det bra innenfor dette fagfeltet, får de gode rollemodeller. Jeg syns HIB gjør en god jobb med å arrangere jenter og teknologidagen!

Her er søkertallene til Høgskolen i Bergens teknologifag

Tallene viser hvor stor andel kvinner og menn som har hatt teknologifagene som førstevalg.

Ingeniørutdanning      
Førsteprioritets søkere 2015 Kvinner Menn Totalt
MARIN 16 42 58
MASKIN 17 117 134
AUTOMATISERING 7 76 83
ELEKTRONIKK 5 44 49
KOMMUNIKASJON 5 17 22
BYGG 71 167 238
DATA 9 104 113
 PRODUKSJONSTEKNIKK 23 34 57
UNDERVANNSTEKN, KR.SUND 8 19 27
UNDERVANNSTEKN, FLORØ 1 13 14
ELKRAFT 13 70 83
ENERGITEKNOLOGI 20 48 68
KJEMI 15 14 29
UNDERVANNSTEKN, BERGEN 16 64 80
SUM INGENIØRUTDANNING 226 829 1055
BACH I INFORMASJONSTEKNOLOGI 10 71 81

Author: Marie Gautneb Bruusgaard