Minst fornøyd med medvirkning, undervisning og oppfølging

Mandag 06.02. la NOKUT frem resultatene av Studiebarometeret 2016. I år, som i fjor, svarer 77 prosent av studentene som har svart på studiebarometeret at de alt i alt er tilfreds, eller svært tilfreds med sitt studie.

Les også Tre av fire studenter er fornøyd med sitt studie.

Siden 2013 har NOKUT, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført en studentundersøkelse kalt Studiebarometeret. Målet med undersøkelsen er å kartlegge studentenes oppfatning av kvaliteten i høyere utdanning.

Årets resultater bygger på et undersøkelse som ble sendt ut til 2. og 5. års studenter på bachelor- og masternivå ved 46 høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i november. Høsten 2016 var fjerde gang NOKUT gjennomførte undersøkelsen, og den nasjonale svarprosenten havnet på omlag 45%.

Stadig minst fornøyd med medvirkning, undervisning og oppfølging

Heller ikke i år lever undervisning og oppfølging opp til studentenes forventninger, og studentenes tilfredshet rundt disse har gått fra 3,6 i 2015 til 3,5 av 5 poeng i 2016.

Tilsvarende resultat når det kommer til i hvilken grad studentene er tilfreds med egen mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet, og hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp, har ligget stabilt på 3,2 poeng etter de tre foregående årenes resultater. I år er resultatet 3,3 av totalt 5 poeng.

Leder av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Leder av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs
Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– For fjerde år på rad viser studiebarometeret at studentene er minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning. Nå må institusjonene gjøre noe med dette. Det er skuffende å se at de ikke tar studentenes tilbakemelding på alvor og står på stedet hvil. Vi kan ikke få et femte år med de samme tilbakemeldingene, sier leder av NSO, Marianne Andenæs, i en pressemelding.

Les også Prøver ut automatisk begrunnelse.

NSO mener at Stortingsmeldingen om Kultur for kvalitet i høyere utdanning danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med kvalitet i høyere utdanning, og håper at det etter kvalitetsmeldingen sendes tydelige og konkrete krav til landets institusjoner for å bedre tilfredsheten blant studentene.

Heltidsstudenten arbeider utover en vanlig arbeidsuke

Studentene som har svart på undersøkelsen oppgir at de i gjennomsnitt bruker 35,5 timer i uken på faglige aktiviteter i form av organiserte læringsaktiviteter og egenstudier. Videre kommer det frem at studentene ukentlig bruker 7,2 timer på betalt arbeid. Til sammen utgjør dette en arbeidsuke på 42,7 timer.

 

 

 

 

 

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!