Dette er de nye fjellvettreglene

Dette er de nye Fjellvettreglene:

  1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
  2. Tilpass turen etter evne og forhold.
  3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
  4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
  6. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
  7. Bruk kart og kompass og vit alltid hvor du er.
  8. Vend i tide, ingen skam å snu.
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Det er fortsatt lurt å lytte til erfarne fjellfolk, men det er ikke lenger en regel du må ta hensyn til. Den kjente frasen er nemlig en av flere som er utgått av de fornyede fjellvettreglene.

Mandag ble de nye fjellvettreglene, utviklet av Turistforeningen og Røde Kors, presentert. Sammen har de erstattet de gamle reglene som har stått uberørt siden 1950. Nå mente de det var på tide å tilrettelegge for vår tid.

Pressekontakt for Turistforeningen, Ingvild Lundberg Bakke, forteller at det var viktig å endre fjellvettreglene fordi vi går andre turer, har annet utstyr og kunnskapen i befolkningen har endret seg. Som et eksempel påpeker hun at ofte toppturer i bratt terreng i dag blir omtalt som den nye ”folkesporten”, og at det var mest vanlig med turer fra hytte til hytte i fjellet da Fjellvettreglene ble laget for 65 år siden. Håndtering av skredfarlig terreng har derfor blitt et vesentlig tema i de nye Fjellvettreglene. Til slutt forteller hun at det er viktig å ha Fjellvettregler som er forståelige og dagsaktuelle både i språkdrakt og innhold.

–  Fjellvettreglene må bety noe for folk som skal på tur i dag, og ikke bare være gammel kulturhistorie som dekor på putevar og gamle klokkestrenger.

Ønsker at vi tar mer ansvar

Fjellvett handler mye om sunn fornuft og riktig kunnskap. Fjellvettreglene omhandler et livsviktig tema, nemlig tur- og fjellvett. Riktig kunnskap er derfor et nødvendig redskap. Ingvild Lundberg Bakke bygger opp under dette og forteller at fjellvett handler om at den enkelte har kunnskap til å ta ansvar for seg selv på tur, og påpeker også den viktige faktoren at man skal ha overskudd til å hjelpe andre som skulle trenge det. Videre forteller hun at dersom man ikke er forberedt kan det være livsfarlig der ute.

Hva er godt fjellvett?

Slik beskriver Ingvild Lundberg Bakke godt fjellvett: ”Godt fjellvett er ikke bare å følge noen korte formaninger om hva du skal og hva du ikke skal. Derfor er dagens Fjellvettregler lagt opp som en læringssirkel; fra planlegging, møte med gruppen, turen, naturen og deretter justering av planene ut i fra den som møter oss. Det handler om refleksjon hele tiden. Dette er en stor endring fra de gamle Fjellvettreglene.

Author: Benedicte Lynum