HiB har de beste sykepleierstudentene

Rett før påske ble de første resultatene etter Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene publisert. Sykepleierstudentene ved Høgskolen i Bergen kan skryte på seg landets høyeste snittkarakter.

17. desember 2015 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie og 12 høgskoler og universiteter en nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie. Totalt 1761 studenter fullførte eksamen og fikk sensur.

Best i Bergen

Bergen har ikke bare én, men to topplasseringer i resultatene etter nasjonal deleksamen. Haraldsplass Diakonale Høgskole er nest øverst på skrytelisten med et snitt på 2,5, mens Høgskolen i Bergen troner på topp med et snitt på 3. Omgjort til bokstavkarakterer har de to Bergensinstitusjonene C som snittkarakter, som landets eneste.

Nasjonalt var det hele 29 % av studentene som strøk, noe som også gjenspeiler seg i lave karaktersnitt ved de resterende institusjonene.

Grunnkompetanse avgjørende

Resultatene sammenlignet med inntakskarakterer viser at studenter med gode karakterer fra videregående også gjør det godt ved sykepleierutdanningen. Høgskolen i Bergen og Haraldsplass Diakonale Høgskole har begge et høyt karaktersnitt med over 44 karakterpoeng, og er landets beste også på nasjonal deleksamen.

Passe streng ved institusjonene

I samenligning med ordinære eksamener på institusjonene, ser man at det på lokalt plan ikke gir for enkle eksamener eller er for snill med sensuren.

– Resultatene på de ordinære eksamenene var, bortsett fra noen unntak, noe svakere enn på den nasjonale deleksamenen, heter det i rapporten.

Det poengteres riktig nok at resultatene fra de ordinære eksamenene gjelder foregående års studenter, og til en viss grad andre fagområder.

 

 

Author: Martin Furland