HiB innfører digital eksamen

Fra og med oktober starter Høgskolen i Bergen med digital hjemmeeksamen. Universitetet i Bergen har operert med dette siden 2007. Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal som leder DigUiB, universitetet i Bergens satsingsprogram for digitale løsninger forteller at de har hatt gode erfaringer med eksamensmåten.

– Vi har hatt veldig god stabilitet i gjennomføring av det systemet vi har brukt. Dette er et stort fremskritt for  både for sensorene og studentene.

Digital skoleeksamen
Utover høstsemesteret vil HiB også innføre digital skoleeksamen. Programmene som blir brukt til å utføre slike eksamener varierer noe mellom universitetene og høyskolene landet over, men konseptet er noenlunde det samme. Prosjektkoordinator for prosjekt for digital vurdering, Gunhild Raunsgard forteller hvordan programmet fungerer.

– Vi bruker Wiseflow til våre innleveringer. Det fungerer da som en portal der studenten laster opp oppgaven og sensor kan finne den. Ved skoleeksamen fungerer programmet slik at tilgangen til datamaskinens harddisk blir stengt. Dermed får man kun opp eksamensoppgaven og et program å skrive i. Studentene kan bringe egen pc eller mac, men kan også søke om å låne skolens maskiner.

En tredelt plan
Raunsgard forteller at digitalisering av eksamen er et langsiktig prosjekt.

– Prosjektet på HiB er delt inn i tre; digital innlevering av hjemmeeksamen, digital skoleeksamen og samtidig ønsker vi å kunne bruke digitale verktøy til  å utvikle vurderingsformer som finnes i dag. De digitale verktøyene forenkler blant annet logistikken rundt innleveringer av oppgaver og kan gjøre dette mer fleksibelt. Et annet eksempel er at det i noen eksamenssituasjoner kan bli gitt mulighet for tilgang til internett og programmer som Matlab og Cad. Dette er programmer som brukes i undervisningen, men som per dags dato er vanskelig å ta i bruk i en eksamenssituasjon.

Ikke valgfritt
Det vil ikke være valgfritt om en tar digital hjemmeeksamen ved HiB. Skoleeksamen som senere i høst vil bli innført i noen fag vil i utgangspunktet ikke være valgfritt, men det vil være mulig å søke om å ta eksamen skriftlig. Under UiBs pilotprosjekt høst- og vårsemesteret 2014 valgte halvparten av studentene, som fikk tilbudet, å ta skoleeksamen digitalt. Samdal forteller at dette på UiB til nå har fungert godt.

– Vi har ikke hatt noen tilfeller der vi har fått problemer som har gjort at eksamener ikke har kunnet godkjennes. I noen tilfeller har studenter fått 20 minutter tillegg i eksamenstiden fordi en maskin ikke fungerte, men vi har maskiner tilgjengelige for studenter som kommer opp i tekniske problemer som de kan få på stedet.

Raunsgard forteller at selv om det ikke er valgfritt om man skal ha digital skoleeksamen eller ikke, så er dette noe både studenter og faglærer har etterspurt over lengre tid.

– Studentparlamentet har ytret ønske om digital eksamen lenge, og mange studenter har også etterlyst det hos sine faglærere, men vi har ikke hatt noe klart system før nå.

HiB har som målsetning at alle vurderinger, i emner der det er mulig, skal være digitale innen 2019. Raunsgard presiserer at det ikke er alle eksamener som per i dag kan gjennomføres digitalt grunnet tekniske årsaker. Dette er noe som vil bli jobbet mye med framover, både ved HiB og nasjonalt og man regner med at utviklingen på dette feltet vil være stor de neste årene.

Author: Ingrid Aarekol