Høgskulen på Vestlandet er en realitet

Både Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane gjør sine endelige fusjonsvedtak. Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund vedtok tidlig i dag fusjon, og rett før halv fire i dag, vedtok også Høgskulen i Sogn og Fjordane at de ville gå inn i fusjon med de øvrige.

Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund sine styremøter har gått rolig for seg, mens det var noe høyere temperatur på styremøtet i Sogn og Fjordane. Studentene ved HiSF demonstrerte også i forkant av styremøtet i dag, melder Studentavisa Røynda.

 

Bakgrunn: Samtlige styrer vedtar fusjonsforhandlinger
Bakgrunn: Med fusjon på dagsordenen
Debatt: Vil en fusjon skape landets mest nøgde studentar?

Author: Martin Furland