HiB-studentenes egen nettside

Studentene ved Høgskolen i Bergen har sett seg lei av at det er vanskelig å få ut informasjon om studentaktivitet på skolens nettsider og infoskjermer. Nå har de tatt saken i egne hender, og opprettet nettstedet HiBstudent.no.

Student Eirik Kjevik har hatt hovedansvaret for nettsiden. Vi har snakket med han om hva HiBstudent.no er, og hvorfor denne er viktig for studentene.

Hvorfor trenger vi HiBstudent.no?

– Dette startet jo i mars, da vi skulle prøve å få noen av infoskjermene på skolen til å vise studentinformasjon, som et resultat av at vi tidligere har prøvd å få fram studentinformasjon på hib.no. Noe høgskolen ikke ville. De hadde en policy om ikke å vise våre arrangementer der. Etter å ha snakket med alle linjeforeninger, Kronbar og BTS, fant vi ut at vi måtte ha noe mer – vi måtte ha en nettside.

Eirik Kjevik har hovedansvaret for hibstudent.no. Foto: Simon Drønen
Eirik Kjevik har hovedansvaret for hibstudent.no.
Foto: Simon Drønen

Kjevik bekrefter at nettsiden ikke hadde vært nødvendig dersom Høgskolen hadde vist mer velvillighet.

Dersom HiB skulle bestemme seg for å inkludere studentinformasjon på sine nettsider, vil HiBstudent.no da legges ned?

– Nei, jeg vet ikke helt det. Nå er det jo litt kamp da. De blir andre aktør ut på markedet, vi var der først. De får jo betalt for å drive nettside, jeg gjør dette på fritiden min, og tydeligvis gjør jeg en bedre jobb enn dem.

Kjevik får forespørsler fra HiB om å dele deres arrangementer, men har til nå svart konsekvent nei. Han åpner likevel for å endre denne praksisen:

– Vi har nå laget retningslinjer for siden, så nå er det mulig for dem å legge ut ved spesielt studentrelevante tilfeller. Da via meg, da det er litt skummelt å gi en så stor aktør som høgskolen fri tilgang.

Hvem er drifter HiBstudent.no?

– Jeg sitter i studentparlamentsstyret, og det står i deres arbeidsprogram at det skal lages en form for løsning. At det ble en nettside er noe jeg har kommet fram til. Det er også gjort på vegne av Organisasjonsutvalget, som er en samling av alle som sitter på studenthuset som fant ut at dette var lurt å samarbeide om.

– Vi som konkret jobber med dette er meg, Bjørn Iversen, organisatorisk nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, og masterstudent på kommunikasjonsteknologi, Robin Aaberg. Linjeforeningen til kommunikasjonsteknologi, Communica, står for serverparken og alt det ”usynlige” på nettsiden.

Kjevik avslutter med en oppfordring:

– Alle linjeforeninger som ikke allerede har snakket med meg må gjøre det, slik at vi får dem inn på nettsiden. Linjeforeninger trenger ikke egen nettside, da de kan få en egen underside på hibstudent.no som de selv bruker til å promotere egne arrangementer. Alle andre som tror de har noe for studenter: snakk med meg. Også for alle som har prosjekter eller bacheloroppgaver som er for studenter, skal vi gjøre alt vi kan for at dere skal kunne bruke HiBStudent.no som en publiseringsarena.

Author: Martin Furland