Hva kan vi lære av Kandidatundersøkelsen 2016?

Av kandidatundersøkelsen 2016 kan vi blant annet lære at studenter i dag muligens må legge i litt større innsats enn foregående år. Dette gjelder ingeniørstudentene litt mer enn andre ettersom årsaken til dels er fallende oljepriser. 

Hele 86 prosent av de spurte uteksaminerte studentene er likevel enten i fast ansettelse, vikariat eller lignende. 3 prosent er arbeidsledig. Hele 89 prosent har fått relevant jobb. Dette er jo ganske hyggelig lesning og HiB-studenter kan belage seg på en gjennomsnittslønn på 474 095 kr, naturlig nok med noe variasjon.

Blant studentene som uteksaminerte for 2 år siden er nå 99 prosent av AHS studentene i jobb, 99 prosent av AL studentene i jobb og 91 prosent av AIØ studentene i jobb.

Det er heldigvis flere grep man som student kan gjøre for å øke sine sjanser. For eksempel viser det seg at uten-om-studie-aktiviteter, være seg jobb eller frivillige verv, øker sannsynligheten for å komme i jobb fort etter endte studier. Det viser seg også, heldigvis med tanke på studielån, at det lønner seg å ta en mastergrad sammenlignet med å stoppe studiene etter endt bachelor. Både for hvor fort en får jobb og for om vi får en relevant jobb. I jobbsøkeprosessen er det lurt å starte tidlig og smøre seg med tålmodighet for det ser ut til at 16 prosent av oss lett kan ende opp med å sende et sted mellom 21 og 50+ søknader før vi får napp.

’Stabilitet og trygghet’ er blitt den faktoren som i større grad enn før blir vektlagt i arbeidssøkingen, noe som tyder på at endringene i arbeidsmarkedet har begynt å påvirke hva som er blitt viktig for oss.

Ellers er det også andre spennende lærdommer å få fra kandidatundersøkelsen. For eksempel er det enighet blant studentene på alle tre utdanningsinstitusjoner at det er ønskelig med mer praksis. ”Godt arbeidsmiljø” er en viktig faktor i arbeidssøkerprosessen, og om ”jobben er samfunnsnyttig” har større betydning for helse- og sosialfagsstudentene og lærerne, enn ingeniør-og økonomistudentene på HiB, noe som kan se ut til å samsvare med kjønn og hvilken sektor man jobber i… Dette, og enda mer godknask kan man kose seg med i Kandidatundersøkelsen 2016 som er gjennomført av SiB.

Her finner du rapporten fra kandidatundersøkelsen.

Author: Irene Tollefsen