Hvilken liste taler for deg ved UiB-valget?

Onsdag åpner Studentparlamentsvalget ved Universitetet i Bergen. Vi gir deg en oversikt over noen av de mest diskuterte sakene. Nederst i saken kan du se hva de ulike listene mener om sakene.

Kjønnskvotering

Høyere andel kvinner i mannsdominerte yrker, og høyere andel menn i kvinnedominerte yrker er populære kampsaker i studentpolitikken. Et av de mest diskuterte virkemidlene er kjønnskvotering. Flere av listene mener at kjønnskvotering kan være en god løsning, mens blå liste skiller seg ut ved å si bastant nei.

Digitalisering

Digitalisering av eksamen og forelesninger ser ut til å være det listene er mest enige om. Samtlige lister har varme omtaler av digitalisering i ulike former i sine plattformer, med unntak av Det Eneste Reelle Alternativ, som kun krever at digitalt pensum skal være tilpasset digitale standarder og holde høy kvalitet.

Vegetartilbud

Et bedre tilbud for vegetarianere har vært en hjertesak for flere studentpolitikere, noe som gjenspeiler seg i Velferdstingets vedtak om at de ønsker kjøttfri dag i SiBs kaféer. Likevel er det bare tre av seks lister som omtaler dette i sine valgplattformer.

Psykisk helse

Fokuset på psykisk helse har også vært en viktig sak i studentpolitikken det siste året. Her er alle listene enig om at et økt fokus må til. Velferdstinget har også nylig i en resolusjon sagt klart fra at dette er et ansvar studentene ikke kan ta selv.

Les også: Alene faller jeg

Miljøsertifisering av Universitetet

En gjenganger i valgplattformene er at listene ønsker økt fokus på miljø ved universitetet. Miljøsertifisering er et av målene flere av listene har satt seg.

 

Se hva de ulike listene mener om sakene her:

Grønn Liste Liberal Liste Venstrealliansen Sosialdemokratisk Liste DERA Blå liste Realistlista
Kjønnskvotering TJA* IKKE NEVNT JA JA** JA NEI IKKE NEVNT
Digitalisering JA JA JA JA IKKE NEVNT JA JA
Økt vegetartilbud JA JA JA IKKE NEVNT IKKE NEVNT IKKE NEVNT IKKE NEVNT
Økt fokus på psykisk helse JA JA JA JA JA JA JA
Miljøsertifisering av universitetet JA JA IKKE NEVNT JA JA JA IKKE NEVNT

* Grønn Liste omtaler kvotering som en midlertidig metode for å løse et langsiktig problem. De understreker at det bare er egnet for ekstreme tilfeller.

** Sosialdemokratisk Liste mener kjønnskvotering er et virkemiddel som kan benyttes ved kjønnsubalanse på mer enn 1/4.

Valgplattformene kan leses i sin helhet her (ekstern lenke).

 

Author: Martin Furland