#HVLove – en måned igjen

I dag er det en måned til Høgskolen i Bergen (HiB, Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) blir til Høgskulen på Vestlandet (HVL), men hvordan vil overgangen påvirke studiehverdagen din som student?

Vi har spurt de tre parlamentslederne hva de tror studentene vil merke av endringer, allerede etter nyttår.

 –  De umiddelbare endringene som studentene vil merke fra 1.1.17 begrenser seg til visuelle og språklige endringer. Logoen og forkortelsen HVL vil fra dag én ta over. For eksempel vil det på vitnemålet stå Høgskulen på Vestlandet. Her er det kommet mange ønsker om at studiested skal fremkomme av vitnemålet. Per nå er det lagt opp til at dette står i tilknytning til avlagte studiepoeng. Studentparlamentet jobber for at dette skal komme tydeligere frem, sier Fredrik Bødtker, leder av Studentparlamentet ved HiB.

Han påpeker også at dette blir et overgangsår.

– Slik overgangen er lagt opp fra høgskolens side vil 2017 være et overgangsår for den nye institusjonen. Endringene vil i første omgang hovedsakelig være administrative. Det nye studentdemokratiet vil her jobbe for at dette ikke påvirker studentenes opplevde studiekvalitet negativt.

Avslutningsvis trekker han frem det nye studentombudet.

 – En stor endring som jeg håper studentene vil merke er at vi får studentombud. Dette blir et uavhengig ombud med juridisk kompetanse – som vil arbeide for at høgskolen ivaretar studentenes rettigheter. Studentombudet vil også kunne gi råd og bistå studenter i vanskelige saker.

Ny logo for HVL
Ny logo for HVL

Åpnes 10. januar

Parlamentslederen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Knut Almås Anfinset  ser frem til åpningsdagen 10.januar der Campus Fosshaugane får besøk av Statsminister Erna Solberg.

– Det første studentene kommer til å merke er nok åpningsdagen, 10. januar. Rød løper og statsministerbesøk er sjelden kost, så det kommer definitivt til å være en pangstart på det nye året! Man legger dessuten opp til undervisningsfri denne dagen, så flest mulig kan være med på markeringen. Ellers vil nok det meste gå som normalt. Studenter som får skrevet ut vitnemålene sine etter jul blir de første med nytt navn og logo på vitnemålet sitt, så det kan de glede seg til. Studentparlamentet får dessuten ny drakt. Valg til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet skjer i perioden 20.-27. januar, og man har mulighet til å stille kandidaturet sitt frem til den 17. januar.

Les mer om åpningen HER 

Semesteravgiften kan komme til å øke for studenter fra HiSF og HSH da Studentsamskipnaden i Bergen tidligere har hatt en høyere avgift enn de to andre samskipnadene, noe nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen Stord/Haugesund, Peter Øverlie, også peker på.

– Vi kan nok se for oss at vi studenter vil merke en forskjell i semesteravgift, da den økes.  Dette skjer nok i større grad for studentene ved HSH enn ved HiB og HISF, da vi har hatt en lavere semesteravgift enn de to andre. Vi i parlamentet ser likevel positivt på dette da det skal bidra til en digitalisering og økte midler til studentvelferd.

Author: Karoline Skarstein