Innlegg: Lovsang til frivilligheten

Dette er et leserinnlegg. Meninger som kommer til ytring under denne kategorien tilhører enkeltpersoner eller -organisasjoner, og representerer ikke redaksjones meninger. Har du noe på hjertet? Send inn din tekst til redaksjonen@kontrast1.no. 

Lovsang til frivilligheten

Av: Bjørn Iversen, organisatorisk nestleder, Studentparlamentet ved HiB

Høgskolen i Bergen flyttet inn i nye lokaler på Kronstad for ett år siden. Dersom dette er nytt for deg har du sannsynligvis ikke tilbrakt det siste året i Bergen. Bygget som huser størsteparten av Høgskolens studenter ble åpnet med mye pomp og en god del prakt fjor høst. Forventningene til bygget var skyhøye blant både ansatte og studenter. Dessverre blir ikke alltid forventninger møtt. Jeg kunne slitt ut tastaturet på å skissere problemene, men jeg vil heller konsentrere meg om løsningene. For å finne løsningene trenger vi kloke hoder.

Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen arbeider døgnet rundt for det beste for studentene. Vi arbeider med studiekvalitet, læringsmiljø, internasjonalisering, velferd og mye mer. BTS, Kronbar og linjeforeningene er på sin side uvurderlige aktører som gir et bredt og godt sosialt tilbud til alle studentene ved HiB. Fagforeningenes studentorganisasjoner er med å bygge gode relasjoner til arbeidslivet, før man er ferdig som student. For at disse organisasjonene kan fortsette det formidable arbeidet er det tvingende nødvendig at også den nye generasjonen studenter deltar.

Det eneste jeg kan si sikkert er at en stemme som ikke er brukt er en stemme som ikke er hørt.

Jeg har ingen tro på at motivet for frivillig arbeid er utelukkende altruistisk. Motivet har alltid rot i et ønske om å arbeide for felleskapet og det er etter mitt skjønn et utmerket utgangspunkt. For å opprettholde motivasjonen er det også nødvendig at man kan oppnå personlig vekst. Frivillig arbeid gir i seg selv mye tilbake til dem som driver med det. Man skaffer seg erfaringer som gjerne ikke er dekket av studiet. Man lærer seg hvordan man samarbeider med personer som har motsatte meninger enn seg selv. Man knytter sterke relasjoner til sine medarbeidere; vennskapsbånd som oppstår i frivillig arbeid varer etter min erfaring i lang tid etter arbeidet er ferdig. Det må også nevnes at frivillig arbeid unektelig ser pent ut på en CV.

Vi har nettopp vært gjennom et valg i Norge. I kjølvannet av valget og valgkampen kommer det alltid kommentarer om valgoppslutningen. Noen mener at man mister retten til å klage dersom man ikke deltar aktivt i valget. Andre mener at et valg om ikke å stemme også er et valg. Det eneste jeg kan si sikkert er at en stemme som ikke er brukt er en stemme som ikke er hørt. Det samme gjelder her på Høgskolen i Bergen.

I alle ledd arbeider studenter, ofte langt utover det som er forsvarlig, for å gjøre din hverdag bedre. Studenter fra alle avdelinger, de fleste studier og fra hele landet, gir av sin tid til deg som studerer ved HiB. Skillelinjene er mange, men de fleste har til felles at de er valgt. Fra parlamentets urnevalg av representanter, gjennom diverse valgmøter, årsmøter og generalforsamlinger, til valg av fagutvalgsrepresentanter og tillitsvalgte i klassene. Vi velger hvem som får bruke sitt engasjement i stort sett det som finnes av verv.

Ydmykhet står høyt i den norske kulturen noe som, for enkelte, gjør det vanskelig å rekke armen i været og be om tillit. For mange er det vanskelig å si høyt og klart at man anser seg selv som den beste personen til jobben. De som våger å stille til valg fortjener heder. Vi må rose våre medstudenter som ber om denne tilliten. Det skal ikke være lett å stille til valg, men det trenger ei heller være vanskelig.

Den beste måten å rose dine engasjerte medstudenter på er å sette seg inn i meningene deres og vise dem den respekten de med rette fortjener. Ved å gi dem din stemme! For da nærmer vi oss det jeg innledningsvis nevnte dette skulle handle om.

Det er i samarbeidet mellom HiB og de forskjellige studentorganene at løsningene på problemene blir funnet. For å komme frem til de gode løsningene er det viktig at de rette personene blir hørt. Det er viktig at de som er med i beslutningsprosessene har den nødvendige kompetansen, det nødvendige engasjementet og den nødvendige legitimiteten. Det er opp til deg som student å bruke stemmen for å sørge for dette. Det er opp til dere i den samlede studentmassen å sikre representantene den legitimitet de fortjener ved å slutte seg opp til valget. Representantene bryr seg om dere. Dere bør bry dere om representasjonen!

Bjørn Iversen

Organisatorisk nestleder, Studentparlamentet

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!