Iskald valgstrategi

Denne torsdagen stilte Arbeiderpartiets studentlag i Bergen mannsterkt i Nygårdsparken for å dele ut is til parkfolket. I spissen for initiativet stod bystyrekandidatene Rasmus Haugen Sandvik og Line Berggreen Jacobsen, men det var likevel en av Arbeiderpartiets to nestledere, Trond Giske, som fikk mest oppmerksomhet. Vi slo av en prat med Giske om studentpolitikk, mobbing og, selvsagt, is.

– Bergen har jo ikke vært noe vinner i studentpolitikken

Giske er raus med lovordene når det kommer til Bergen som studentby. Spesielt et sentrumsnært campus gjør at Giske lar seg begeistre.

Å kunne få studentene til å bo og leve i nærheten av byen betyr utrolig mye for et bymiljø. Og der kommer jo den store kampsaken til Arbeiderpartiet inn i bildet: å sørge for mange og gode, rimelige, gjerne sentrumsnære, studentboliger. Bergen har jo ikke vært noe vinner i studentpolitikken fra regjeringen. Det er sak nummer en.

Han understreker at å sikre studentene gode bomuligheter er en kjernesak i tiden fremover. Hvor de nye studentboligene bør ligge, overlater han til bergenserne.

Men det er helt sikkert muligheter for å få gode utbygningssjanser hvis man planlegger godt for det, og har det som dimensjon i bypolitikken sin.

Jacobsen er enig i at det er viktig å tenke sentrumsnært, men ønsker også en utvidet bykjerne. For at det skal kunne skje må kollektivtilbudet forbedres sånn at studenter syns det er attraktivt å bo utenfor sentrum, forteller hun.

Rasmus Haugen Sandvik, Line Berggreen Jacobsen og Trond Giske. Foto: Ingvild Tømmervåg
Rasmus Haugen Sandvik, Line Berggreen Jacobsen og Trond Giske. Foto: Ingvild Tømmervåg

– Vi har jo hatt en stor diskusjon her i Bergen nå, om at ikke sentrum kun skal bestå av studenter, men også være en god blanding. Og det tenker vi også er viktig for de andre bydelene, at bykulturen kan spre seg utover når byen blir større. Sånn at bydeler som Fyllingsdalen, Landås og Åsane blir mer levende.

Med de finværsdagene som har vært, var Nygårdsparken et naturlig sted for Arbeiderpartiet å dele ut is. I sammenheng med de endringene Nygårdsparken står ovenfor, sier Sandvik:

 Studentene brukte parken i mange år. AP har jo ikke vært for å stenge her uten at vi samtidig kjører i gang tiltak. For nå har det på en måte bare blitt stengt, og så har de(som tidligere bodde i parken, red.anm.) blitt spredt rundt resten av byen. Det syns ikke vi så veldig mye om… Men nå er vi her, og da bruker vi parken for det den er verdt.

 

Studentstemmen

I Nygårdsparken er studentene i flertall. Giske bekymrer seg over at mange i denne gruppen ikke benytter seg av stemmeretten sin.

– Dessverre er det en del som ikke bruker stemmeretten sin, siden de ikke er hjemme i kommunen sin på valget. Men nå fins det fenomenale muligheter til å forhåndsstemme!

Han snakker om at studenter kanskje tenker at lokalpolitikken hjemme ikke er så viktig.

– Men da tror jeg kanskje at de tar feil. En dag skal de kanskje hjem igjen? Det er ikke dumt at det fins gode barnehager og skoler der da.

Kvalitetssikring i skolen

Frafallet har vært konstant. En av fire fullfører ikke videregående skole. Vi har nødt til å gjøre noe helt nytt.

Nylig kom boken ”La læreren være lærer” ut, skrevet av Giske selv. I boken presenterer han en del forslag til forbedringer i måten den norske skolen er bygd opp på. Blant annet foreslår han å legge ned utdanningsdirektoratet og delegere mer ansvar til kommunene.

Hva var det som gjorde at du følte at denne boken måtte bli skrevet?

 Vi har holdt på i 20 år, med mange reformer, mange endringer, og fått akkurat samme resultat. Frafallet har vært konstant. En av fire fullfører ikke videregående skole. Vi har nødt til å gjøre noe helt nytt. Jeg hadde såpass mye på hjertet at det ble litt mer enn en kronikk. Det ble en hel bok, som beskriver noen nye forslag til hvordan vi kan lykkes med enda flere.

Jeg er veldig skuffet over regjeringen som har utsatt helt til 2017 å komme med en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

Giske poengterer at hele poenget med utdanningsinstitusjoner er læring. For å kunne øke kvaliteten på denne,

mener han at byråkratiet rundt må gjøres så effektivt som mulig.

– Jeg er veldig skuffet over regjeringen som har utsatt helt til 2017 å komme med en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. De begynner med strukturene, og er mer opptatte av hvem som skal slå seg sammen med hvem i stedet for å konsentrere seg om det viktigste; nemlig kvaliteten i institusjonen. Det er kvaliteten på undervisningen, oppfølgingen på seminar og god veiledning som betyr noe for en student. Og disse har regjeringen plassert bakerst i sin prioritering.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arbeiderpartiets studentlag i Bergen stilte mannsterke i Nygårdsparken.
Arbeiderpartiets studentlag i Bergen stilte mannsterke i Nygårdsparken.

Bekymret for mobbing

Mobbing i skolen en viktig problematikk i Giskes øyne, noe som vises når han snakker om temaet. Kroppsspråket er ikke til å ta feil av. Han påpeker at det nesten er mer skadelig å gå på en skole med mobbemiljø enn en skole med for eksempel fuktskader.

Hva kan lærere og foreldre gjøre for å redusere mobbing?

      Først og fremst lærere. De kan skaffe seg kunnskap om hvordan mobbing avdekkes, hvordan den avsluttes og hvordan den forebygges.

Det krever kunnskap, det krever tydelighet, og det krever ganske mye mot.

Giske forteller at lærere ofte gjør elementære feil, som å isolere mobbeofferet for å beskytte offeret mot de som mobber, eller å ta feil av hvem som står bak mobbingen. I tillegg hender det at lærerne som griper inn, ikke er tydelig nok. Dette mener han øker risikoen for at mobbing gjentar seg.

Mobbing finnes det mye forskning på. Mobbing handler om sosial belønning. De som mobber får sosial belønning i en liten eller stor gruppe. Man blir populær blant noen medelever. Et effektivt antimobbegrep er å fjerne disse belønningene. Lykkes man med det, så lykkes man også ved å stoppe mobbingen. Det krever kunnskap, det krever tydelighet, og det krever ganske mye mot.

Håper på nytt styre

I anledning høstens fylkes- og kommunevalg, håper Giske at Bergen for et nytt styre.

Det er helt åpenbart at det regimet som har styrt Bergen nå er veldig slitent. Det er et høyt konfliktnivå. Det er saker om alt annet enn velgerne, egentlig. Og jeg mener at Bergen fortjener et styre som er opptatt av byens innbyggere, ikke først og fremst byens politikere.

I det legger han at styret skal prioritere å bygge ut skoler, pusse opp, sørge for en god eldreomsorg, og aktivt bekjempe den voksende arbeidsledigheten.

Jeg tror at Harald Schjelderup og Marte Mjøs Persen kommer til å være et veldig godt team for Bergen. Så er de jo noen glimrende studentkandidater i tillegg, sier Giske med et smil, idét han reiser seg for å dele ut mer is. Og hva er Giskes personlige favoritt?

– Det er et viktig spørsmål. Jeg må bare innrømme at jeg er så barnslig at jeg er en softisentusiast. Jeg burde sikkert svart noe mer distingvert og opphøyd, men gi meg en softis, og jeg smelter, sier Arbeiderpartiets nestleder og ler hjertelig.

 

Får jo snakket med en kjendis da!

Blant parkfolket som fikk is av Trond Giske denne torsdagen er Erik Nerheim, Hilde Bjørnstad, Marianne Aasebø,

Trond Giske i samtale med Erik Nerheim og Hilde Bjørnstad. Foto: Ingvild Tømmervåg
Trond Giske i samtale med Erik Nerheim og Hilde Bjørnstad. Foto: Ingvild Tømmervåg

Hanne Nodød og Heidi Saua. Hvordan fungerer egentlig sånne tiltak?

– Det skaper jo god stemning da, sier Nerheim.

Aasebø på sin side er ikke like positiv, og mener at det er litt forstyrrende med musikken. Hun mener det hadde vært bedre dersom man selv hadde hatt mulighet til å gå forbi.

Bjørnstad syns derimot ikke at det har så mye å si at det spilles musikk, og påpeker at det alltid vil være noen som gjør det. Hun syns egentlig det er mest morsomt. Nodød er enig:

– Ja, og så får vi jo snakket med en kjendis da!

Author: Ingvild Tømmervåg