– Jeg tror det handler om informasjon og følelser

Etter annonseringen av at studentsamskipnadene ved Høgskolen i Stord/Haugesund, i Bergen og Høgskolen i Sogn og Fjordane skal slås sammen, har ikke reaksjonene latt vente på seg. 

Blant annet har SP-politiker Liv Signe Navarsete tatt opp saken i Stortinget, der hun stilte spørsmålstegn ved at en sammenslåing skjer på tross av at partene ikke var «samde om ein fusjonsavtale», ifølge Sogn avis. Også leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Knut Almås Anfinset, har tidligere gitt uttrykk for misnøye. Til Khrono sa han følgende etter vedtaket:

– Vi er skeptiske fordi løsningen vi har i dag er bra, og frykter at våre studenter ikke vil bli representert godt nok.

Han forteller videre til samme avis at studentene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane føler seg overkjørte.

Sindre Dueland mener det er viktig å fremheve SiB sine styrker. FOTO: Privat
Sindre Dueland mener det er viktig å fremheve SiB sine styrker. FOTO: Privat

– SiB et mer effektivt tilbud

Tidligere UiB-student Sindre Dueland studerer nå i Sogndal, og har slik kjennskap til både Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) og i Sogndal(SiSOF). 24. september skrev han et leserinnlegg i Sogn Avis der han belyste det han kaller klare svakheter med SiSOF sammenlignet med SiB.

– Det er ganske enkelt slik at SiB har nytt godt av å være en større aktør, sier Dueland til Kontrast1, før han utdyper:

– Derfor ser vi i dag at SiB har et mer effektivt boligtilbud, og bedre helsetilbud, barnehagetilbud, kafétilbud og treningstilbud. SiSOF er selvsagt også en god samskipnad, som har utviklet seg mye de siste tyve årene. Men det er i mine øyne liten tvil om at studentene i Sogndal og Førde vil nyte godt av den kompetansen SiB har opparbeidet seg, på hvert enkelt velferdsområde.

Skeptisk til fremstilling

Han forteller videre at han er skeptisk til inntrykket ledelsen i SiSOF har skapt, der fokuset har ligget på en fremstilling av at SiB er dårligere enn SiSOF.

– Det har hemmet en god og konstruktiv debatt. Nå som fusjonen er vedtatt håper jeg debatten blir mer konstruktiv, og at ledelsen i SiSOF jobber for å få til en god fusjonsprosess.

«Av en eller annen grunn hersker det en oppfatning om at SiB er en dårlig samskipnad. Det stemmer jo ikke.»

Hvorfor tror du flere ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er negativt innstilt til sammenslåingen av studentsamskipnader?

– Jeg tror det handler om informasjon og følelser. Av en eller annen grunn hersker det en oppfatning om at SiB er en dårlig samskipnad. Det stemmer jo ikke. Velferdstilbudet SiB tilbyr til studentene er virkelig på topp, og det er viktig å få frem.

Forståelse for situasjonen

Selv om Dueland er positiv til sammenslåingen, har han forståelse for motvilligheten innad i SiSOF.

– Samtidig forstår jeg det er sårt å miste kontrollen over noe en har bidratt til å bygge opp over flere år. Men hvis vi skal tenke på det beste for studentene tror jeg uansett det er på tide med en konsolidering av samskipnadene på Vestlandet. Det tror jeg både ansattes og studenter i Sogndal og Førde vil se om noen år, når fusjonen har satt seg, sier Dueland. 

– Det er veldig viktig å ikke henge seg opp i hva som har skjedd. Både studentene og de ansatte må se fremover. Men for at det skal skje, må en akseptere forholdene slik de er – og da er det hemmende dersom SiSOF ikke endrer tone i forhold til kvaliteten SiB representerer.

Author: Ingvild Tømmervåg