Kaotisk parlamentsmøte i Sogn

Mandag ble nytt studentparlament ved Høgskulen i Sogn og Fjordane konstituert, og det for siste gang i historien.

Studentparlamentet som studentdomokratiets øverst organ ved høgskulen vaklet usikkert mellom egne vedtekter, hva som egentlig var forretningsorden og hvor vidt man skulle åpne for innlegg fra tilskuerne eller ikke. Det ble også ført kritikk mot ordstyrer fra tilskuere i salen. Møtet tok også noen overraskende vendinger.

Konstituerte sin egen kommunikasjonsanvarlig

Et av punktene på kveldens møte var oppnevnelsen av en kommunikasjonsansvarlig ettersom vedkommende som ble valgt på vår-møtet endte opp med å trekke seg. Da ble det informert om at den eneste kandidaten til stillingen faktisk hadde fungert som «vikar-kommunikasjonsansvarlig» de siste månedene.

I følge vedtektene til Studentparlamentet skal alle styremedlemmer velges på parlamentsmøtet, her valgte styret i Studentparlamentet og se bort i fra sine egne vedtekter og sette henne inn i stillingen. På spørsmål om hvor vidt vedkommende faktisk ble valgt av parlamentet henviser leder Knut Almås Anfinset til en uttalelse fra styret:

«Kommunikasjonsansvarlig var tidlig på med å vise interesse. Med en person i manko og uten vara så vi oss nødt til å knytte til oss de som var interessert i å bidra. Vi har vært helt klare på hva hun har kunne bidra med og ikke. Forrige parlament ble orientert om dette på det ekstraordinære møtet. Marion ble valgt inn som kommunikasjonsansvarlig på vanlig vis i går på suppleringsvalget.»

Det ble altså avholdt et ekstraordinært parlamentsmøte for noen uker siden, men der ble det bare informert om innsettelsen. Parlamentet fikk altså ingen mulighet til faktisk å gjennomføre valget.

Møte i Studentparlamentet ved HiSF - Foto: Kristoffer Skarstein
Møte i Studentparlamentet ved HiSF – Foto: Kristoffer Skarstein


Ville se bort i fra vedtektene

Under opprettelsen av årets «Faglig komité» ble det en debatt om hvor vidt komiteen kunne opprettes med bare et medlem og det ble vist til at vedtektene til Studentparlamentet krevde at det måtte være minimum tre medlemmer. Anfinset ba parlamentet se bort i fra vedtektene.

 – Vedtekter er viktig, men her tenker jeg at man kan se litt bort i fra dem, sa leder Knut Almås Anfinset til protester fra blant annet sin egen politiske nestleder Mats Simonsen Jahn.

På spørsmål om hvor vidt Anfinset fortsatt står inne for at man kan hoppe over vedtektene de gangene det passer best henviser han til en uttalelse fra styret:

 «Parlamentet har bestemt vedtektene og kan bestemme å vike fra dem. Faglig komité er en forholdsvis ny ordning, og det er ikke sikkert vedtektene er nyanserte nok til å veilede oss i en hver situasjon. Et velreflektert parlament viste gode holdninger ovenfor vedtekter, og vi endte saken med økt engasjement, og en faglig komité valgt etter vedtektene»

På spørsmål om hvilke vedtekt som gir åpning for å vike fra vedtektene har det ikke kommet noe svar!

Knut Almås Anfinset , leder STP ved HISF - Foto: Kristoffer Skarstein
Knut Almås Anfinset , leder STP ved HISF – Foto: Kristoffer Skarstein

Kastet studentorganisasjonene på gangen

Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er det Studentparlamentet ved høgskolen som er ansvarlig for å fordele midler fra Studentsamskipnaden til studentorganisasjonene og mandag skulle årets første tildeling debatteres og vedtas i parlamentet. Det ble til tider høylytt og plutselig virket parlamentet usikker på hvordan saken egentlig skulle behandles. Skulle organisasjonene få lov til å forsvare søknadene sine, argumentere mot styret i parlamentets forslag til kutt, eller skulle organisasjonene bare sitte pent på sidelinjen og først svare på om de fikk direkte spørsmål?

I tildelingsforslaget fra styret i Studentparlamentet fikk Studentspretten (Sogndals svar på HiBi), som hadde 389 medlemmer på søknadstidspunktet tildelt 62 484 kr, 20 000 mindre enn de hadde søkt om. Til sammenligning fikk HiBi med sine 533 medlemmer tildelt 250.000 kr fra Velferdstinget i Bergen. I Sogndal deles pengene ut to ganger i året, mot en gang i Bergen.

Leder Studentspretten - Dina Kristine Skare Mølmen. Foto: Kristoffer Skarstein.
Leder Studentspretten – Dina Kristine Skare Mølmen forklarer hvorfor hun er uenig i parlamentets kutt på 20.000 kr i Studentsprettens søknad om midler. Men hun ble ikke hørt! Foto: Kristoffer Skarstein.

Etter en opphetet runde kom det forslag om å legge ned tidsbegrensning på taletiden til studentorganisasjonene noe som ble vedtatt og dermed var alle studentorganisasjonene fremme nok en gang for å forsvare sine søknader og eventuelt argumentere mot styrets kutt.

Da selve Studentparlamentet skulle begynne å diskutere saken var det få som turte å ta ordet og muligheten til å lukke møtet ble løftet frem. Etter noe forvirring endte tilhørerne med å forlate salen og det hersket usikkerhet om hvor vidt parlamentet faktisk hadde bestemt seg for å lukke møtet eller ikke. I flere av disse spørsmålene unngår man å tydelig stemme, i stedet spør ordstyrer «Kan parlamentet stille seg bak forslaget?» og voteringen foregår mer som nikking enn avstemning. Her har flere, inkludert undertegnede fått det for seg at parlamentet stilte seg bak forslaget.

Hva tenker du om at Studentparlamentet valgte å sende organisasjonene på gangen?

– Synes det er trist at parlamentet ikke tør diskutere tildelingen til studentorganisasjonene med representantene fra de ulike organsasjonene i rommet. For min del er det helt greit å forlate rommet når jeg ser at situasjonen er som den er, at ingen tar ordet med oss i rommet. Men mener at representanter for et studentparlament som skal kunne fronte studenters saker både i medvind og motvind bør ha mer «guts» til å ta ordet også i saker som også kan føles «ubehagelige», sier spretten-lederen.

Studentorganisasjonene ble kastet på gangen - Foto: Kristoffer Skarstein
Studentorganisasjonene ble kastet på gangen – Foto: Kristoffer Skarstein

Leder i Studentparlamentet ville ikke forklare hva som skjedde da tilhørerne forsvant på gangen og henviser til en uttalelse fra styret:

«Møtet ble aldri lukket, og debatten om lukking av møtet ble aldri reell ettersom tilskuerne følte litt på temperaturen i rommet, og forlot av egen fri vilje. Dette var et konstituerende møte, mange av medlemmene er helt nye, og det kan hende det var behagelig for parlamentet å få nettopp dette pusterommet ved å ha litt færre tilskuere. Behagelig er derimot ikke jobben vår, og dette hadde nok kommet frem i en diskusjon om å lukke møtet»

Author: Karoline Skarstein