Konstituerende møte i Studenttinget på Vestlandet

Klokken 16.00 i dag samlet 28 tillitsvalgte seg på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli. I helgen skal de starte opp et helt nytt studentdemokrati ved Høgskulen på Vestlandet.

 Berit Rokne - Foto: Foto: Jan Kåre Wilhelmsen/UiB
Berit Rokne – Foto: Foto: Jan Kåre Wilhelmsen/UiB

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, var på plass, og sparket møtet i gang. Rokne påpekte blant annet viktigheten av å ha et sterkt studentdemokrati som en del av kvalitetsutviklingen ved Høgskulen på Vestlandet, og trakk blant annet frem at bedring av resultatene fra Studiebarometeret som et viktig arbeid det kommende året.

 

 

Vedtekter for Studenttinget på Vestlandet er på plass

Fusjonskomiteens forslag til navn for det nye studentdemokratiet var Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. I forkant av møtet var det sendt inn et endringsforslag til navn, Studenttinget på Vestlandet, forkortet STVL. Endringsforslaget ble vedtatt.

I vedtektsdebatten rådet det også uenighet rundt hvordan Regionrådene skal se ut. Region nord og midt, henholdsvis Sogndal/Førde og Bergen, har i sine forhenværende parlament hatt et styre i tillegg til de frikjøpte studentene som utgjør arbeidsutvalget. Fusjonskomiteens forslag til vedtekter la ikke opp til en videreføring av styret, men at Regionrådene skal være et samarbeidsorgan mellom Studenttinget og de fakultetsvise studentrådene.

Ingrid Moe Albrigtsen, tidligere medlem i fusjonskomiteen, representerer studentene i valgkrets Sogndal/Førde, og ytret en bekymring for tap av de arbeidsressursene region nord og midt har vært vant til å ha, og fremmet en dissens med to alternativer til Fusjonskomiteens innstilling.

Studenttinget endte med å fatte et intensjonsvedtak, som er ment å tre i kraft ved eventuell fremtidig reduksjon av antall medlemmer i Studenttinget. Regionrådet skal bestå av medlemmer av arbeidsutvalget og representanter valgt av Studenttinget tilknyttet regionen. Forklaringen til forslaget lød som følger:

Studenttingets størrelse vil trolig reduseres med tiden, mens behovet for arbeidskraft lokalt vil være tilstede og variere med vekst og aktivitet på campus. Det er ønskelig å finne et behovsprøvd og fastsatt tall for antall medlemmer i Regionrådet i fremtiden. Alternativet vil i alle tilfeller bety ytterligere valg avholdt i Studenttinget.

Vedtektene trer i kraft etter møtets slutt.

Kontrast1 følger møtet, og saken oppdateres jevnlig i løpet av helgen.

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!