Krever fokus på studenthelse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2014, viste at en av fem studenter lider av alvorlige psykiske symptomplager. Nå krever Velferdstinget i Bergen at kommunen og fylkeskommunen tar ansvar.

Representantene i Velferdstinget er enige om å stille krav til stat, fylkeskommune og kommune om studentenes helse.

Torbjørn Tveit er svært positiv til at Velferdstinget setter fokus på studentenes helse. Foto: Privat
Torbjørn Tveit er svært positiv til at Velferdstinget setter fokus på studentenes helse. Foto: Privat

Først og fremst mener Velferdstinget at studenter må defineres som et eget område innen folkehelsen, slik at disse blir møtt av helsepersonell som har særskilt kompetanse om studenters livssituasjon og utfordringer.

Studentene i Velferdstinget mener at studentsamskipnaden ikke alene kan ha ansvaret for studentenes helse, spesielt ikke uten at kommunen bidrar med ressurser. De er opptatt av at studentene ikke skal måtte betale for egne helsetjenester fordi kommunens helsetjeneste ikke kan imøtekomme deres behov.

– I dag er samskipnaden nesten som små velferdsstater i velferdsstaten, og de prøver å ivareta studentene med de midler de har – studentenes midler, heter det i Velferdstingets resolusjon.

Torbjørn Tveit, vararepresentant i Velferdstinget, var en av de som stemte for resolusjonen.

Hvorfor er det viktig å flytte ansvaret fra Studentsamskipnaden over til det offentlige?

– Det er jo det offentlige som har det overordnede ansvaret allerede, sier Tveit.

Han forteller videre at 237 000 studenter i Norge faller i mellom to stoler, ved at de ikke har en elevs rettigheter, men ei heller en arbeidstakers rettigheter.

– Derfor er det viktig at studenthelse må defineres som et eget område innen folkehelsen.

Author: Martin Furland