Krever Grønneviksøren 2

Studentdemokratiene i Bergen har i lang tid arbeidet for at tomten ved siden av studentboligene i Grønneviksøren skal brukes til utbygging av flere boliger. Nå krever leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen handling.

Ved framleggingen av dagens nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått 2200 nye boenheter for studenter. Studentskipnaden i Bergen har ikke klart å utnytte tidligere tildelinger, og fikk derfor ved forrige tildeling langt færre boenheter enn for eksempel Trondheim. Mye tyder derfor på at det er viktig at Bergen nå starter å bygge boliger, for å sikre videre tildelinger.

– Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen krever at Bergen kommune nå følger opp regjeringens satsing på studentboliger ved å fristille tomter til Studentsamskipnaden i Bergen. Grønneviksøren 2 må være øverst på listen over tomter, og kommunen må omgående gi SiB mulighet til å bygge 700 nye studentboliger på tomten, sier leder for studentparlamentet, Fredrik Bødtker, i en pressemelding.

I følge pressemeldingen er studentenes krav 3000 nye studentboliger årlig fram til det nås en dekningsgrad på 20 %. Bergen har i dag 12,88 %.

Author: Martin Furland