Kritisk til valg i Velferdstinget

I dag skal Velferdstinget i Bergen (VT) gjennomføre valg til blant annet SiB-styret, noe styrelder i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Tollak Mikal Kaldheim reagerer på da man om bare et par uker skal fusjonere inn flere institusjoner under VT-paraplyen. 

– Mitt hovedproblem er at våre studenter ikke har stemmerett, det er jo det som er horribelt. Jeg er for så vidt også irritert over at noen skal få fortsette i SIB-styret. Det er jo studentene som skal velge og det som i praksis skjer nå er jo at studentene ikke får velge og man utelater jo nesten 8000 fra å stemme, og hvordan de kan være representanter for studentene forstår jeg ikke.

 – Kunne man gjort noe annerledes? 

– Enten måtte man ha fått stemmene telt på en annen måte, eller så måtte man tatt kvotering, gjort urnevalg og gitt en representant til hver av institusjonene. Man følger forskriftene frem til 1.1., men ikke etter det og man må ta høyde for at dette er et styre som skal sitte lengre enn 1. januar. Det er VT sin avgjørelse, men det er et VT som burde inkludert våre studenter.

 – Tenker du at det da burde vært gjennomført et nytt valg etter 1.1.?

– I hvert fall om man tenker å gå veien slik dem gjør nå, da ville det vært det rette. Det man eventuelt kunne vurdert er å hatt et urnevalg. Som er det forskriften sier at man skal gjøre om det ikke finnes et velferdsting, det finnes jo ikke et velferdsting til samskipnaden det skal velges til og jeg ser at de forsøker å sno seg rundt med å kalle det valg til SIB-styret.

Foto: Karoline Skarstein
Tollak Mikal Kaldheim – Foto: Karoline Skarstein

Leder i Velferdstinget i Bergen Linnea Reitan Jensen peker på at Samskipnaden i Bergen ikke vil opphøre å eksistere etter nyttår, men bare videreføres under nytt navn og med flere medlemscampus. Dermed har VT et valgreglement som fortsatt gjelder for samskipnaden.

– Vi har hatt god dialog med parlamentslederne hele veien og vi har sagt klart ifra at etter at vi har fått dårlig tid på oss før fusjonen, gjør vi det slik vi gjør det nå. I og med at det ikke er en ny samskipnad – det er en samskipnad som videreføres – er vi nødt til å forholde oss til våre valgreglement som sier at vi skal velge styrerepresentanter og styreleder nå. Det vi derimot har gitt beskjed om er at studenter fra de andre høgskolene har mulighet til å stille til valg. Da avviker man fra valgreglementet med at man lar andre enn SiB-studenter stille, men det er noe velferdstinget er informert om og skal ta stilling til i dag, svarer velferdslederen, før hun fortsetter:

– Vi har forsøkt å være åpne hele veien og si hva vi tenker, og om noen fra Sogn og Fjordane mener at dette valget ikke er riktig er de nødt til å si fra til oss. Vi er åpne for innspill, det har vi vært hele veien. Vi prøver å gjøre det her så godt som mulig og sammensetningen av styret vil være det samme neste år som i år. I tillegg vil Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund få observasjonsstatus dersom de ikke får plass i styret. Det er ikke slik at vi aktivt forsøker å stenge noen ute, men vi kan ikke stoppe opp prosessen helt heller, avslutter VT-lederen.

 

Author: Karoline Skarstein