Kunnskap om vold og overgrep inn i lærerutdanningene

Endringer i rammeplanene for lærerutdanningene trer i kraft 1. august 2017. Dette innebærer blant annet at lærerstudenter skal få mer kunnskap om vold og overgrep.

Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet endres rammeplanene for lærerutdanningene, for å tydeliggjøre hva lærerstudentene skal kunne om vold og seksuelle overgrep.

– For å sikre at alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har kunnskaper til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge på en god og trygg måte, gjør vi nå endringer i rammeplanene for disse utdanningene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Studentene skal blant annet lære å se tegn på at barna er blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Nyutdannede lærere skal også ha kunnskap om hvilke tiltak de skal sette i verk, og hvordan de skal samarbeide med andre fagmiljøer for barnets beste.

Endringene skal inn i barnehagelærerutdanningen, samisk barnehagelærerutdanning, fagskolelærerutdanning i praktiske og estetiske fag, lektorutdanningen, praktisk pedagogisk utdanning, praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13 og grunnskolelærerutdanningene for 1-7 og 5-10.

Les også: Alene faller jeg

Hanne Longva er styremedlem i Pedagogstudentene ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland
Hanne Longva er styremedlem i Pedagogstudentene ved Høgskolen i Bergen. Foto: Martin Furland

Pedagogstudentene jubler

Pedagogstudentene ved Høgskolen i Bergen har lenge savnet kunnskap om seksuelle overgrep i utdanningene.

– Vi har tatt saken i egne hender, og hentet inn pedagog og sexolog Margrethe Wiede Aasland for å gi lærerstudentene den grunnleggende kompetansen de må ha, sier Hanne Longva i Pedagogstudentene ved Høgskolen i Bergen.

Longva forteller at dette er svært etterspurt blant studentene, og at hun mener det er uansvarlig at dette ikke allerede er en del av utdanningen.

– Det som har kommet fram i media om overgrep i barnehagen de siste ukene, understreker hvor viktig det er at lærerne har kompetanse i å oppdage og forebygge overgrep.

Hun forteller at barn utsettes for vold og overgrep alt for ofte, og at det er avgjørende at studentene blir rustet til å håndtere disse tragediene.

– Vi er lettet over at Røe Isaksen tar ansvar for at kunnskap om vold og seksuelle overgrep får sin plass i utdanningen.

 

 

Author: Martin Furland