Kutter stillinger i Studentradioen

Stillingen som daglig leder i Studentradioen i Bergen er i årets utlysning kuttet med 50 prosent, mens stillingen som teknisk ansvarlig er kuttet med ti. Dette er enden på rekken av en mengde kutt studentradioen har gjort det siste halve året.

Kuttene kommer som en følge av at Velferdstinget i Bergens budsjettmøte i november valgte å kutte i budsjettkomitéens innstilling fra 650 000 kroner til 450 000 kroner i tildelinger til Studentradioen i Bergen, noe som skapte store debatter både under møtet, og i etterkant. Året før mottok studentradioen 731 000 kroner, men hadde i år søkt om 852 000.

-Det er ekstremt synd at VT fatter et vedtak som i realiteten kan føre til en nedleggelse av Studentradioen i Bergen, en organisasjon for alle SiB-studenter, sa Eirik Reikerås fra UiB til Kontrast1 den gangen.

Les også: Anstrengt stemning på Studentsenteret

281 000 mindre

Tildelingen fra Velferdstinget ble 281 000 kroner mindre enn året før, noe som har ført til at studentradioen har sett seg nødt til å gjøre flere omfattende kutt.

– Vi har gjort ganske mange kutt, forteller daglig leder i studentradioen, Jørgen Aagedal Sundt.

Han forteller at de har halvert de sosiale kostnadene, og redusert kurskostnadene fra 40 000 til 25 000. I tillegg har de kuttet all møtemat unntatt på generalforsamlingen. Vedlikehold og PR er kuttet, reiseutgifter og telefontjenesten som gjorde at man kunne ringe inn til radioen er nedlagt.

– Vi har også sett oss nødt til å legge Phonofestivalen brakk, da denne er en såpass stor økonomisk risiko vi ikke kan ha akkurat nå. Kuttene vi har gjort er ikke i nærheten av å tilsvare den reduserte tildelingen fra Velferdstinget.

Sundt forteller at dersom tildelingene fra Velferdstinget ikke øker ved neste budsjettmøte, kommer radioen til å ha store økonomiske problemer.

– Det har vært vanskelig å drive radioen i år. Vi har ikke kunnet drevet noen utvikling, og det er jeg som har den kjipe jobben med å si nei til alt. Dersom årets tildelinger er det man kan forvente framover, må Velferdstinget vurdere om de ønsker en radio.

Han framhever at han håper på bedre dialog i forkant av årets budsjettmøte.

– Vi må ha en god dialog i forkant av budsjettforhandlingene. Velferdstinget velger noen av styremedlemmene i studentradioen, og de må være flinke til å bruke disse for å få innsikt i radioens drift.

Les også: – Det bærer preg av hestehandel

Kutt i stillinger

Daglig leder og teknisk ansvarlig har lønnede stillinger i studentradioen. Nå kuttes begge med henholdsvis 50 og ti prosent. Stillingen som teknisk ansvarlig ble opprettet etter støtte fra Velferdstinget bare ett år før det drastiske kuttet i år. I budsjettkomiteens innstilling fra den gangen stod det følgende

– Økningen fra tidligere i år knytter seg hovedsakelig til opprettelsen av en 50 prosents stilling som teknisk ansvarlig, som er nødvendig i forbindelse med overgang til DAB i 2017, og investeringer i noe nytt utstyr. SriB har lenge bedt om støtte til å ansette en teknisk ansvarlig, fordi dette er spesielt viktig å forbindelse med overgangen til DAB. Denne kompetansen vil det etter BKs skjønn være svært vanskelig å innhente på frivillig basis. Til neste år skal det også testes ut en enkelt DAB-system, og derfor er det ekstra viktig at SriB blir gitt midler til dette nå.

Nå ser radioen seg altså nødt til å kutte i denne stillingen, noe som ifølge Sundt er synd.

– Den tekniske ansvarlige har dette året vært svært nyttig, da vi ikke har hatt råd til å bytte ut ødelagt utstyr. Teknisk ansvarlig har kompetanse som gjør at vi kan bruke mange «MacGyver-løsninger» når det trengs. Det er besparende å ha en som kan reparere utstyr, slik at vi ikke må leie inn eksterne til dette.

Han forteller at de selv med økte tildelinger kommer til å bruke kreative løsninger for å bruke utstyret så lenge som mulig, men at de må ha råd til å bytte ut utstyr når det trengs.

– Studentradioen har mye dyrt utstyr. Bare miksebordet vårt koster opp mot 300 000, og er noe vi er avhengige av. Dersom dette blir ødelagt så må vi kunne reparere eller bytte det ut.

Skal ikke gå ut over lytterne

Den daglige lederen forteller at de gjør det de kan for at lytterne ikke skal merke noe til kuttene.

– Det viktigste er at det har lite å si for de som lager programmene, og ikke minst for de som lytter til radioen. Likevel må vi dessverre innse at med kutt i stillingen til teknisk ansvarlig, og med mindre penger til vedlikehold av utstyr, kan vi oppleve noe mer tekniske problemer framover.

Overgang til DAB er også satt på vent.

Blir studentradioen en nettradio?

Sundt påpeker at det er opp til styret å bestemme, men at podcast kan være et alternativ.

– Det er ikke utenkelig, men podcast er også noe som koster penger å opprette. Personlig syns jeg at det kommende 5G-nettet er interessant. Enn så lenge trenger vi ikke å gå over til DAB før i 2021 når konsesjonen vår går ut.

Vil nå ut til flere

Hvilke grep skal tas for å unngå å måtte kutte mer?

– Vi har brukt mye tid på budsjetter, og har ikke så mye mer å kutte i. Vi må jobbe opp mot Velferdstinget for å vise hva det er som koster penger. Budsjettkomiteen er gjerne velkommen på besøk.

Han påpeker også at studentradioen må bli flinkere til å nå ut studentene.

– Det er jo ingen hemmelighet at plasseringen vår på studentsenteret gjør at vi oppfattes som en UiB-organisasjon, men det er vi jo ikke.

Velferdstinget vedtok i fjor en resolusjon om at de ønsker en prøveordning med å spille av studentradioen i SiB-kafeen på studentsenteret. Sundt mener at det er viktigere å komme ut på institusjonene.

– Det er på de andre institusjonene vi sliter med å nå ut, ikke på studentsenteret. Vi skulle fått lov til å spille radio i kaféene på de andre institusjonene.

Han forteller at han håper studentradioen skal få mulighet til å stå stand på institusjonenes organisasjonsdager i starten av semesterene.

– På NHH har fått standplass noen dager etter den store organisasjonsdagen. Dette gjør det vanskelig å konkurrere med de lokale organisasjonene. Det hadde vært en fordel om institusjonene ble flinkere til å informere om når det er studenttorg.

Les også: Hva er galt med studentradioen?

 

Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatter selv var delegat for Høgskolen i Bergen på det omtalte budsjettmøtet.

Author: Martin Furland