Med fusjon på dagsordenen

I et møte mellom Kunnskapsdepartementet og de seks utdanningsinstitusjonene på Vestlandet tirsdag kom det frem at en fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane kan bli en realitet allerede i januar 2017. 

Satsing på profesjonsstudier

Ifølge Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen, er det Kunnskapsdepartementet som er pådriveren bak dette forslaget. Departementet ga på møtet klare signaler om at profesjonsstudiene på Vestlandet må bli mer solide. Til hib.no sier Søgnen:

– Jeg har registrert en positiv og konstruktiv tilnærming fra både HiSF og HSH om mulige fusjonsplaner.

Søgnen forteller videre til hib.no at HiSF må ha en styreforankring før fusjonsutredningen kan begynne, noe som først kan skje ved neste styremøte 24. september. Dersom styret godkjenner fusjonsplanene, vil de tre skolene starte undersøkelsene rundt en mulig fusjon snarest.

Rektor understreker også at det er viktig at dagens samarbeidsprosesser mot UiB fortsetter, og at dette vil komme alle de tre høgskolene til gode.

 

– Om dette er mulig uten at UiB er med, gjenstår å se.

Fredrik Bødtker, leder ved Studentparlamentet på HiB, følger fusjonsdebatten nøye, og sier til Kontrast1:

– Studentparlamentet har tidligere vært tydelige på at vi mener det er mest hensiktsmessig for Høgskolens utvikling å fusjonere med UiB i henhold til Høgskolens tidligere strategi. Med et langsiktig mål om å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet er fusjonsprosessene interessante. Om dette er mulig uten at UiB er med gjenstår å se. Det blir derfor spennende å følge prosessen videre, sier Bødkter, som mener det er gledelig at samarbeidsprosessene med UiB fortsetter som før. 
 .
Bødtker understreker at Studentparlamentet foreløpig vet lite om fusjonsprosessens konkrete planer.
 .
– Vi kommer til å komme med en mer fyldig uttalelse når vi vet mer, avslutter SP-lederen.

 

Author: Ingvild Tømmervåg