Med trivsel i førersetet

Mens fadderbarna koser seg i sentrum av Bergen, har natteravnene mye å gjøre. Hver kveld klokken ti settes det opp telt ved den Blå steinen, der fadderbarn kan komme for å få litt næringspåfyll, omsorg eller bli fulgt hjem. De patruljerer byen og holder oss trygge. Denne torsdagen var rektoren ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen, å finne i den kjente oransje vesten.

 

Med fellesskapet som drivkraft

Som rektor er hans hjertesak studentenes trivsel. Da han for tolv år siden ble ansatt som leder for ingeniørutdanningen ved Høgskolen, var det med spesielt fokus på å bedre gjennomstrømningen, eller redusere frafallet, blant ingeniørstudentene.

– Personlig er jeg veldig opptatt av å legge til rette sånn at studentene skal lykkes og trives i rollen, vite at de har gjort det rette valget. For å kunne gjøre det er det viktig å finne ut hvorfor studenter som slutter velger å gjøre dette, forteller rektor engasjert.

De rette tiltakene ble truffet, og etter noen år under Søgnens ledelse gikk ingeniørlinjen ved Høgskolen i Bergen fra å ha et stort frafallstall til å bli best i landet på gjennomstrømning. Hva er det som gjør at studentene trives?

– At studentene nå i åpningsukene, alle sammen, så raskt som mulig opplever å bli inkludert. Opplever å bli en del av en vennegjeng. At institusjonen og lærerne hjelper til og organiserer studenter gjennom grupper, slik at man legger opp til at man skal bli kjent med hverandre. At man bruker det hjelpemiddelet fra første dag for å få etablert en gruppefølelse, en klassefølelse.

Han forteller fra sin egen studietid i Trondheim ved det som da var Norges tekniske høiskole (NTH, nå NTNU), at der var det lite fokus på trivselstiltak i starten av studiene. Han beskriver seg selv fra den tiden som en landsens gutt som ble liten i storbyen Trondheim, sammenlignet med hjemplassen i Sunnfjord. På tiden tiden var det heller ikke snakk om noe fadderuke. De unge studentene ble kastet rett ut i tunge forelesninger.

– Nå var jeg så heldig at vi var fem eller seks kamerater fra gymnasiumet som begynte på NTH på samme tid. Det at det var så mange kjente var utrolig godt og trygt i starten, men kanskje vi tidligere skulle funnet oss litt andre venner også?, undrer han den dag i dag.

Søgnen er samfunnsengasjert, noe han får utløp for både i jobben sin ved Høgskolen, og brukte mye tid på i studietiden. Han oppsøkte ofte studentmiljøet på Samfundet, og nesten hver lørdag var han å finne på politiske debatter der.

 

Kontrast1s utsendte viste rektor noen kjappe selfieknep
Kontrast1s utsendte viste rektor noen kjappe selfieknep

Deltidsjobbing og engasjement

At mange studenter jobber ved siden av studiene, har rektoren et todelt syn på. På den ene siden understreker han at det i Norge burde vært mulig med studiefinansiering som gjør det unødvendig med deltidsjobbing. Samtidig mener han at det har sin verdi.

– Du lærer et arbeidsliv å kjenne. Du får erfaring med verden der ute. Og jeg vil vel mene at gjennomsnittsstudenten har tid til å jobbe en dag i uken. Ikke alle har det, og noen har tid til mer, med gjennomsnittsstudenten tror jeg har tid til det. Men jeg liker ikke at studentene jevnt over føler at de må ha en deltidsjobb for å finansiere studiene, sier Søgnen bekymret.

Han mener det er viktig at studentene engasjerer seg, og at de ikke kun studerer. Han mener at å delta i aktiviteter der det handler om fellesskap, er en viktig faktor for å trives.

– Det der med å bygge samhold, grupper, få folk til å være sammen, jobbe sammen fra starten av, det tror jeg er viktig, sier han.

 

Med hjerte for Høgskolen

Rektor er stolt over studietilbudet og kompetansen ved høgskolen. Samtlige yrker det utdannes til er yrker som er viktige og sentrale for samfunnet.

– Dette er også yrker i utvikling. Det skjer hele tiden nye ting i disse fagene her, og det er inspirerende. Siden disse endrer seg så fort, må vi også drive forskning på disse yrkene. Og tilsatte ved HiB har de beste forutsetningene for å gjennomføre slik forskning og forbedre disse profesjonene, nettopp fordi mange av våre ansatte har erfaring fra disse yrkene.

Så hvorfor bruker rektor en kveld i året på å gå natteravn for studentene i Bergen?

– For to år siden ble jeg oppfordrert av studentene. Og når studentene spør, ja, da prøver jeg å si ja, sier Ole Gunnar Søgnen med et smil, før han gjør seg klar for kveldens oppgaver.

– Vi har bestemt oss for at fadderuken er et bra tiltak, og da er det viktig å være faddervakt, forteller Søgnen.

Stillingsinstruksen til rektor er herved oppdatert til å inkludere nattarbeid.

 

 

Author: Ingvild Tømmervåg