Miljøfyrtårnet UiB

Som først ute av de større universitetene, er Universitetet i Bergen blitt sertifisert som miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er ifølge sine nettsider Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2015.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Universitetsdirektør, Kjell Bernstrøm, mener at dette er en milepæl for universitetet, og han er sikker på at den nye statusen vil styrke miljøarbeidet ved UiB ytterligere.

– Vi ser at våre ansatte og studenter er opptatt av at UiB har en tydelig miljøprofil. Med vår klare samfunnsrolle som et kunnskapsnav for omstilling, energiomstilling og fremtidsrettet forvaltning, er det viktig at vi også går foran som et godt miljøeksempel, forteller Bernstrøm til Universitetets nettsider.

Disse miljøtiltakene er gjort ved UiB

  • Hvert fakultet og enhet på universitetet har fått egen miljøkontakt
  • Tilrettelagt for fysisk trening i arbeidstiden
  • Tilrettelegging for sykling til jobben
  • Gjenbruk av møbler
  • Redusert bruk av engangsartikler
  • En ENØK-ingeniør i heltidsstilling arbeider med å spare energi på oppvarming, ventilasjon, lys, etc.
  • UiB kjøper hovedsakelig elbiler
  • Medlemskap i Grønt Punkt Norge for å sikre at emballasje gjenvinnes

Author: Martin Furland