Misfornøyd med eksamenskarakteren?

I disse dager regner det sensur, og i den sammenheng kan det være greit å vite hvordan du skal gå frem for å få begrunnelse og/eller klage på din eksamenskarakter. 

Uansett om du bare vil vite hvorfor du fikk den karakteren du fikk, eller ønsker å klage, kan det være greit å be om begrunnelse. Dersom du på grunnlag av begrunnelsen ønsker å klage, må dette skje maks tre uker etter at a) sensuren ble publisert, eller b) du mottok begrunnelsen.

Begrunnelse

Foto: Ingvild Tømmervåg
Mange opplever at de ikke føler at innsatsen i forkant gjenspeiles i karakteren. Foto: Ingvild Tømmervåg

Dersom skriftlig eksamen er avlagt, kan du be om begrunnelse i inntil en uke etter at eksamenskarakteren foreligger. Har du derimot muntlig eksamen, må du be om begrunnelse med en gang. Begrunnelse kan være greit å be om uansett. Dersom du skal ta opp igjen faget ved en senere anledning, kan det være greit å se hva som vektlegges og hvor du eventuelt kan forbedret deg. Gjennom hibstudent.no er det lett å finne skjemaene for begrunnelse. Dersom du vil be om begrunnelse på bokmål, finner du skjermaet her, og dersom du vil ha det på nynorsk ligger det her. Du trenger emnekode, studentmailadressen din, faglærer og kandidatnummeret ditt.

Ifølge Lov om universiteter og høyskoler § 5-3, andre ledd heter det:

«(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.»

Les også: Legger press på eksamenssensuren

Klage

Dersom du ønsker å klage på karakteren din bør du først og fremst være sikker på at det hjelper. Du risikerer nemlig å gå ned i karakterer også – og da kan du ikke lenger klage etter Lov om universiteter og høyskoler, §5-3. Nettopp derfor kan det være greit med en begrunnelse i forkant. Du kan klage i inntil tre uker fra karakteren ble offentliggjort, eller tre uker etter at du mottok begrunnelsen din.

Når du klager vil ikke sensorene vite hva din gamle karakter er, heller ikke hvorfor du fikk den karakteren. Retteprosessen blir med andre ord nullstilt.

Klageskjemaene må lastes ned og sendes på e-post til post@hib.no. På bokmål ser skjemaet slik ut:

Skjermbilde 2015-12-18 kl. 14.58.33

 

Author: Ingvild Tømmervåg