– Nasjonal deleksamen hører ikke hjemme på vitnemålet

I midten av mars ble det kjent at NOKUT foreslår at nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanning skal påvirke sluttkarakteren i faget. Dette er helt krise, mener grunnskolelærerstudent Maja Emilie Steen Spetaas.

Spetaas studerer grunnskolelærerutdanning 1-7 på andre året, og er frustrert over hvordan informasjon om deleksamen har nådd ut til høgskolen.

– Jeg har inntrykk at foreleserne våre har gitt oss all den informasjonen de har hatt tilgjengelig. De har vært flinke til å oppdatere oss når de har fått ny informasjon, og de har også vært ærlige på at de har manglet en del informasjon.

Hun forteller at det har vært mye usikkerhet rundt karaktersettingen, og dato for eksamen.

– Dette har skapt en del frustrasjon.

Spetaas tok ikke deleksamen i høst, men tilhører puljen som skal gjennomføre nasjonal deleksamen i vår. Hun har innlevering av hjemmeksamen i pedagogikk og elevkunnskap 9. mai, nasjonal deleksamen 11. mai og ordinær matteksamen 13. mai.

– Det blir helt klart et ekstra stressmoment.

Mangler tillit til utdanningsinstutisjonene

Hittil har ikke nasjonal deleksamenen vært tellende for karaktersnittet. Hva tenker du om at NOKUT nå ønsker at den skal påvirke karakteren?

– Jeg tenker at det er helt krise. Det kjennes ut som om de undergraver det vi og utdanningsinstitusjonene jobber med gjennom året.

Hun trekker fram at det er tydelige krav i fagplanene til hva studentene skal kunne etter endt studie, og at det er disse ferdighetene de testes i gjennom den ordinære eksamenen.

– For meg så kjennes det ut som om det ikke finnes noen tillit til det som gjøres på utdanningsinstitusjonene, sånn kan det ikke være.

Spetaas forteller videre at hun hadde forstått poenget med en deleksamen dersom hensikten var å bruke den som en kartleggingsprøve.

– Jeg kan forstå at man vil ha en slags oversikt over hvordan nivået er på de ulike studiene, men for min del blir det helt feil at den skal telle på vitnemålet vårt. Den har ingenting der å gjøre, påpeker hun.

NOKUT tekker fram som eksempel at karakter på nasjonal deleksamen potensielt kan erstatte den ordinære eksamen. Hva tenker du om det?

Speetas forklarer at det ikke gir mening å ha undervisning gjennom et helt år, og avlegge en eksamen som skal teste de i ferdighetene beskrevet i fagplanen, for at de de så skal ta en nasjonal deleksamen som kan overskride karakteren fra den ordinære eksamenen.

– Hvis det er slik at de er misfornøyde med innholdet i utdanningene våre, eller at de mener at vi ikke blir testet godt nok, så er det vel innholdet i fagplanen og eksamensformen som må fokuseres på da?

Ikke tellende enda

NOKUT presiserer at selv om de foreslår at nasjonal deleksamen i matematikk skal bli tellende, er det opp til Kunnskapsdepartementet i samråd med Nasjonalt råd for lærerutdanning å avgjøre det. Det vil i så fall gjelde fremtidige deleksamener.

–  En av grunnene til at vi foreslår å gjøre deleksamen tellende, er nettopp for at studentene skal slippe å ta en ekstra eksamen som de ikke får uttelling for. Det er med på å skape ekstra arbeid både for studentene og lærestedene, som må brukte ressurser og kapasitet på å arrangere en ekstra eksamen, skriver Kjersti Tokstad, prosjektleder i NOKUT, i en e-post til Kontrast1.

Bakgrunn: Vil at nasjonal deleksamen skal telle på sluttkarakteren

Relatert: HiB har de beste sykepleierstudentene

 

Author: Martin Furland