Ny ledelse for Studenttinget på Vestlandet

Kontrast1 kunne i forrige uke annonsere at det var kamp om å lede studentene ved Høgskulen på Vestlandet. I dag valgte Studenttinget på Vestlandet Kristine Elsa Krokli som sin nye leder.

Kristine Elsa Krokli Foto; Privat
Kristine Elsa Krokli
Foto; Privat

– Jeg er helt målløs, det å bli valgt som leder av studenttinget vitnerom en utrolig stor tillit fra alle regionene. Jeg gleder meg til å ta fatt på rollen, sier Kristine Elsa Krokli til Kontrast1.

Min motivasjon for å stille til valg som leder av Studenttinget ligger i engasjementet jeg har for å få Studenttinget til å bli en organsisasjon som spiller på lag med og for studentene – og som studentene selv kan ta stolthet i. Jeg synes også det er spennende hvis jeg klarer å bevise at organisasjonen ikke nødvendigvis må styres fra en leder som sitter i Bergen. Det at jeg har hatt en sentral rolle i fusjonsarbeidet med parlamentene har vært særlig motiverende. Vi har fått til mye på kort tid!

Flere kaster seg på valgkampen

Konstrast1 kunne melde om at flere av de som stilte til valg i fjor vår ønsker å være med videre i arbeidet frem mot sommeren. Henriette Michalsen og Arlene Henneli har siden kastet seg på kampen om de frikjøpte stillingene i Arbeidsutvalget, og stiller henholdsvis til 20% stilling i Stord/Haugesund og 100% stilling i Sogndal/Førde.

Arbeidsutvalget skal bestå av 7 personer som helt eller delvis er frikjøpt fra studiet for å arbeide for studentene ved Høgskulen på Vestlandet.

Oppdatert: Disse utgjør det øvrige Arbeidsutvalget
Arlene Henneli Foto: Privat
Arlene Henneli
Foto: Privat

Arlene Henneli, 100% Sogndal

– Det finnes mange årsaker for hvorfor jeg ønsker å sitte i arbeidsutvalget. Den spennende perioden vi nå er inne i er motivasjon i seg selv til å jobbe videre for å sette studenten i fokus. Til syvende og sist er det likevel mitt engasjement og gleden jeg har ved å kunne utgjøre en forskjell i studenters hverdag som ble satt i fokus da jeg tok valget om å stille. Det er noe helt spesielt med å arbeide for studentene på denne måten. Det er et arbeid som for meg handler om så utrolig mye mer enn en vanlig jobb.

I den kommende perioden vil jeg si det viktigste arbeidet består i å skape et godt og velfungerende organ, som er i stand til å stå opp for studentene ved hele HVL. Det er ved å skape et fellesskap jeg mener vi kan kjempe frem de beste rettighetene for våre studenter. Selv om vi står ovenfor en fremtid med mange utfordringer, er det også viktig å huske at det er en fremtid med like mange muligheter.

Henrik Brown Halleraker Foto: Privat
Henrik Brown Halleraker
Foto: Privat

Henrik Brown Halleraker, 20% Førde

Mye av motivasjonen ligger vel i det at jeg har lyst til å fullføre den perioden jeg ble valgt for opprinnelig, samtidig som at det er et par saker som jeg har lyst til å jobbe med og forhåpentligvis få igjennom. Fremover ser jeg det som viktig at den nye strukturen av demokratiet blir innført på en god måte slik at det kommer til å fungere godt. Dette spesielt fordi det er i stor grad en voldsom omstrukturering for et lite studentsamfunn her i Førde.

 

 

 

 

Henriette Michalsen Foto: Ida Austgulen

Henriette Michalsen, 30% Stord/Haugesund

– Min motivasjon for å stille kom først og fremst fra min

forkjærlighet for studentdemokratiet. Vi skal inn i en ny og spennende epoke, og det er nå essensielt at vi står sammen om den nye institusjonen. Da er det viktig at vi skaper et sterkt studentting og arbeidsutvalg med god kommunikasjon mellom regionene. Dette tror jeg vi skal få til sammen med studentene på alle fem campus.

 

 

 

Øyvind Hatland Foto: Martin Furland
Øyvind Hatland
Foto: Martin Furland

Øyvind Hatland, 100% Bergen

– Jeg ønsker å fortsette å jobbe med fusjonsarbeidet, vi kommer til å ha et helt ferskt studentdemokrati med representanter fra 3 forskjellige organisasjonskulturer som skal begynne å jobbe sammen, så man kan si at fusjonen ikke er ferdig, men nettopp har begynt. I en tid fremover der høgskolen kommer til å gjennomføre samkjøring av fag i utdanningen og endringer i administrasjonen er det viktig at vi som studenter jobber sammen for åt dette ikke skal påvirke studiehverdagen negativt for den enkelte student. Mitt mål for perioden er å skape samarbeid mellom studentene på tvers av campus, slik at vi kan finne de svake punktene og jobbe sammen med høgskolen for å forbedre disse.

 

 

 

Eigil Hole Lønning Foto: Simon Drønen
Eigil Hole Lønning
Foto: Simon Drønen

Eigil Hole Lønning, 100% Bergen

– Det som motiverar meg til å stilla er den gleda eg alltid får når eg får lov til å hjelpa ein ny student med vanskar dei har i studietida, eller å få gjera studietida deira endå litt betre og endå litt meir lettleveleg. Studentar er ei gruppe med mange utfordringar. Det er ikkje noko i vegen med å ha ein ekstra person som er eitt hundre prosent på deira side i blant. Det noko av same årsaka til at eg vil verta lærar. Eg tykkjer vel om dei stundene nokon endeleg får det til. Dei stundene når ting som var vanskeleg vert litt lettare. Og dei stundene når ein rett og slett berre treng og får ein å snakka med som kjenner til og bryr seg om situasjonen ein er i. Eg liker det eg driv med akkurat no, og har vorte, trur eg, ganske flink til det etter kvart.

 

 

Fredrik Bødtker Foto: Håkon Benjaminsen

Fredrik Bødtker, 100% Bergen

– Motivasjonen ligger i det å nå kunne arbeide mer med fagpolitikk, noe det er mindre tid til i lederrollen. Den viktigste oppgaven er å bidra til at studentene har et slagkraftig og fungerende studentdemokrati

 

 

Author: Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!

Kontrast1

Kontrast1.no er Høgskolen i Bergen og BTS sitt nye nettmagasin. Vi er her for å bidra til en studenttilværelse verdt å fortelle barnebarna!